Tema töökohustused tegevjuhina algavad 2. detsembrist. Agnis Driksna omab kõrgetasemelisi kogemusi projektijuhtimises ja on võimekas arenduse ekspert, kes on pühendunud Rail Baltica sidusrühmade vahelise koostöö tugevadamisele ning vastutab selle eest, et projekti jaoks olulised tegevused püsiksid graafikus, teatas ettevõte.

Driksna asendab Timo Riihimäkit, kelle ametiaeg lõpeb 1. detsembril. RB Rail nõukogu alustab paralleelselt alalise tegevjuhi värbamist.

Lisaks astub ametist tagasi RB Rail tehniline juht ning juhatuse liige Mart Nielsen, kes soovib end edaspidi rakendada erasektoris. Nielsen, kelle ametiaeg lõpeb 23. detsembril, on töötanud RB Rail tehnilise juhina alates 2018. aasta märtsist. Vastavalt RB Rail nõukogu otsusele täidab alates 24. detsembrist ajutiselt tehnilise juhi koha ettevõtte planeerimis- ja rakendusvaldkonna juht Kaido Zimmermann.

„Nõukogu on määranud Rail Baltica ühisettevõtte töö jätkamiseks kaks kõrgema taseme spetsialisti. Oleme kindlad, et nii Driksna kui ka Zimmermann tagavad ettevõtte pideva juhtimise kuni RB Raili alalise juhatuse liikme ametisse nimetamiseni,“ ütles RB Raili nõukogu esimees Karolis Sankovski. “Lisaks sellele suurendatakse peagi ka ühisettevõtte juhatust, määrates programmi juhtimise ülema, kes vastutab projekti kooskõlastatud ja õigeaegse elluviimise eest,” lisas Sankovski.

Rail Baltica üldprojekt on jõudnud projekteerimisetappi. Rail Baltica 411 kilomeetrise põhiliini jaoks töötatakse välja detailne tehniline projekt. Lisaks on kuulutatud välja hange 236 kilomeetri pikkuse põhiliini projekteerimiseks. Samuti projekteeritakse Rail Baltica reisiterminalid Riia keskjaama, Riia rahvusvahelisse lennujaama ja Tallinnasse ning ehitustööd on alanud Leedus ja Eestis.

Agnis Driksna oli alates 2016. aastast ettevõtte Eiropas Dzelzceļa Līnijas SIA arengu- ja koostööosakonna juht. 2014. aastast alates töötas ta Rail Baltica projektijuhina Läti transpordiministeeriumis ja vastutas rahvusvahelise koostöö eest. Ta koostas kõige esimesed Euroopa Liidu toetuse taotlused ning esindas Lätit Baltikumi ja Euroopa Liidu ühistes projektides. Varasemalt on Agnis Driksna töötanud Läti transpordiministeeriumis Euroopa Liidu osakonna asedirektorina ja Euroopa Liidu õigusdivisjoni juhina. Ta on olnud ka Läti konkurentsivõime nõukogu õigusnõunik. Agnis Driksna on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises ja õiguses Riia Stradiņši Ülikoolis ning Euroopa Liidu õiguses Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis.

Kaido Zimmermann on olnud vastutav RB Rail planeerimise ja elluviimise eest Rail Baltica üldprojektis. Ta on omandanud kogemusi nii raudtee- kui õigusnõustamise vallas juhtides konsultatsioonifirmat Zimmermann IB. Kaido Zimmermann on töötanud raudteeveo ja infrastruktuuri direktorina Sillamäe Sadamas, tehnilise direktorina Läti Raudtees ning olnud Eesti Raudtees juhatuse esimees ja peadirektor. Ta on olnud ka raudtee-ehituse õppejõud TalTechis. Kaido Zimmermannil on TalTechist omandatud magistrikraad inseneerias.