Mati Vetevool, teie isa, on Eesti ärimaastikul ikooniline kuju. Praegu on ajad erakordselt rasked, tema elutöö on hävimas. Kuidas tal läheb, kuidas ta ennast tunneb?

Tema tunded on väga võimsad. Sellepärast täna mina saatesse tulingi, et see on talle väga tundlik asi. Isa on selle firma algusest peale üles ehitanud. Selle sees on tema hing. Halb on see, et seda proovitakse hävitada kolme kuuga – seda firmat on rajatud 25 aastat. Hävitamine käib väga kiiresti, ülesehitamine on aeganõudev töö.

Kui palju unetuid öid on see teile endale maksma läinud?

Unetuid öid ei ole maksma läinud. Olen suhteliselt rahulik ja võtan asju kaine mõistusega, vaatan seadusi. Meie firma on olnud väga seaduskuulekas kõik need 25 aastat, täitnud kõiki õigusnorme.

Avalikkuse suurem osa kuulis listeeria-sõna alles hiljuti, mis ajast teie seda teate – et millega on tegemist ja kuidas see teisse puutub?

Listeeriabakterit oleme kontrollinud juba 10-15 aastat. Mis tüvega tegemist on, seda kuulsime nii meie kui ka veterinaar- ja toiduamet esimest korda 8. märtsil 2019.

Miks te ikkagi kohe skandaali puhkedes tehast kinni ei pannud? See oleks andnud jõulise sõnumi, et hoolite tarbijatest, tagantjärele vaates oleksid ka kahjud olnud väiksemad.

Me oleme esimesest momendist peale inimestele öelnud, et meie toode on ohutu. Firma järgib kõiki Eestis ja Euroopa Liidus kehtestatud õigusnorme ja toiduohutuskriteeriume. 8. märtsil saime teada, mis tüvega on tegu. Praegu on november. 2019 ei ole olnud ühtegi haigusjuhtumit, selle tüvega ei ole mingit puhangut olnud. See näitab, et need meetmed, mille me märtsis kasutusele võtsime, on olnud tõhusad.

Tagasiulatuvalt teame ka, et on tõendatud surmajuhtumid, mida seostatakse teie tehasest pärit bakteriga. „Pealtnägijas” oli lugu hukkunud vastsündinust, kelle perekond on otsustanud teiega kohtusse minna. Te ei ole teadaolevalt – parandage mind, kui ma eksin – öelnud, et teil on kahju nende surmajuhtumite pärast ega palunud vabandust nende lähedaste ees. Miks?

Pean teid parandama. „Pealtnägija” tegi Mati Vetevooluga intervjuu, milles Mati ütles: tal on kahju, et niimoodi juhtus. 8. märtsil saime nii meie kui ka veterinaar- ja toiduamet (VTA) sellest tüvest teada. Aga kui toiduamet sellest (varem – VK) teadis, siis oleks ta meile võinud seda öelda.

Kas teie olete hukkunute omastele kaastunnet avaldanud?

Mina isiklikult ei ole, sest ma ei tunne neid.

Kogu see saaga on kulgenud süüdistuste rütmis. Olete teinud etteheiteid peale VTA ka tarbijale, viidates et 33 protsendil haigusjuhtudest on süüdi tarbija ise, kui ta kala valesti hoiustab. Kui te inimestest päriselt hooliksite, siis te tarbijat ju ei süüdistaks?

Meie ei ole süüdistanud mitte kedagi.

See kõlas süüdistavalt.

See võib kõlada süüdistavalt, aga need on Euroopa toiduameti kodulehelt võetud andmed. Need on faktid. Me ei süüdista inimesi. Inimesed sõidavad autoga ja räägivad telefoniga – kui autoga juhtub avarii, kas me paneme telefonitootja kinni? Keelame mobiilikõned ära?

Te leiate tänaseni, et olete kõik õigesti teinud ega mõista nende inimeste tundeid, kes ehk praegu juba kardavad kala süüa?

Me mõistame inimeste tundeid. Tehas on töötanud kõigi õigusnormide piires, seadusekuulekalt, tasunud kõik riigimaksud. Tehas on täitnud kõik VTA ettekirjutused. Kõik on olnud seaduspärane. Me oleme olnud heausksed, ei ole mitte kellelegi paha soovinud, ei ole tahtnud kellelegi haiget teha.

Me võime siinsamas saates olla kolme aasta pärast – ja siis on hoopis uued bakterid. Ja siis te küsite samamoodi: miks te 2019 oma tehast kinni ei pannud? Aga ma ei tea täna, mis bakter kolme aasta pärast võib olla. Mul lihtsalt ei ole sellist infot, ja seda infot ei anna mulle ka VTA. Kui ta ütleks mulle, et aastal 2025 on tegemist bakteriga O, see on ohtlik bakter, siis me reageeriksime sellele kohe. Me saame elada tänapäevas, selle informatsiooniga, mis meil praegu on. Ei saa elada ajast viis aastat ees.

Olete viidanud, et VTA on teie suhtes käitunud pahatahtlikult. Võimalik, et kõik VTA sammud pole olnud viimseni korrektsed, ma ei oska seda hinnata, kuid miks peaks üks riigiamet ühe konkreetse ettevõtte suhtes pahatahtlik olema?

Ma ei oska öelda. Mul on ainult omad arvamused. Spekulatsioone on olnud palju, need on ka ajakirjandusest läbi käinud.

Palun, põhjendage oma arvamust.

Ma ei oska öelda. Eeldan, et enamik ametnikke on õiglustundega ja ausad. Aga igasuguseid ametnikke on olnud. Minult on raske saada seda vastust, ma ei taha seda kommenteerida.

Mis edasi saab? Pankrot pole välistatud?

Ei ole välistatud. 150 töötajat on praegu ilma tööta. Kaua me neile palka maksta ei saa, kui tehase töö on peatatud. Otsused tuleb teha ja need tulevad lähiajal.

Olete kokku rehkendanud, kui suur võiks olla rahaline kahju?

Täpselt ei ole. See kahju oleneb asjaoludest. VTA ettekirjutusega soovib hävitad kogu meie sügavkülmalaos oleva tooraine, mis on mõeldud Vihterpalu tehasele: Norrast tulnud külmutatud heeringas, heeringafilee ja külmutatud skumbria, Argentiinast tulnud heik. Seda on kümneid tonne, mitme miljoni eest toorainet. See tooraine pole kumbagi tehasesse (teine asub Harkus – VK) jõudnud, aga VTA ütleb, et see ei kõlba toiduks isegi mitte loomadele, et see tuleb ära põletada.

Millal see peaks juhtuma? Te täidate eeldatavasti ettekirjutust?

Ei, me ei täida. Amet pole öelnud, et peame seda täna tegema. Käskkirjaga peatati ka meie vahendustegevus, peatati ladustamine. Firma tegevus peatati sajaprotsendiliselt. Eesti riik on maailmas paljusid asju teinud esimest korda, ja ka sellega on ta maailmas loonud pretsedendi. Tehas on peatatud aasta pärast puhangut. Aasta aega pole ühtegi puhangut olnud, ja siis peatab amet tehase. Maailmas on tehaseid seisma pandud, aga seda on tehtud puhangu hetkel – kui on haigusjuhud, siis pannakse tehas kinni, ja sellega peatatakse puhang.

Peale otsese kahju on teil ka lisakulud. Teid esindab Allar Jõks Soraineni büroost. Soraineni partnerite tunnihind on 200-210 eurot pluss käibemaks. Maksate seda hinda või saate hinnaalandust?

Meil on oma kokkulepe.

Kui suure osa kahjust moodustab kohtukulude katmine?

Allar, jah, on meid aidanud õigusasjades.

Ta ei tee seda ilma rahata.

Ei, kindlasti ei tee ilma rahata. Tasusid ei saa ma kommenteerida.

Saan ma õigesti aru – te ei oodanud VTA otsust?

See tuli meile ootamatult. Sellist praktikat maailmas ei ole.

Millegipärast ei lasknud te pressikonverentsi päeval (esmaspäeval – VK) VTA ametnikke sisse, nad pidid politsei kutsuma. Miks?

Me lasime nad sisse.

Miks nad siis politsei kutsusid?

Nad tulid meie juurde. Meil tekkisid arusaamatused õigusaktide pärast. Me palusime neid täpsustada, ja kui need said täpsustatud, siis said nad kõik järelevalvetoimingud tehtud.

Nad kutsusid politsei ilmaasjata?

Ei, nad ei kutsunud ilmaasjata. Ma ei tea, miks nad politsei kutsusid, seda peate ameti käest küsima.

Sest te ei lasknud neid sisse.

Politsei ja ametnikud, kõik said sisse. Nad said majja sisse, aga ei saanud hakata tegema järelevalvetoiminguid, kuna olid ebaformaalsused õigusaktides. Kui saime need täpsustatud, siis said nad hakata oma tööd tegema.

See jäi nüüd mõnevõrra segaseks. Mis formaalsustest käib jutt?

Me arutlesime seadusandluse üle.

Kas neil üldse on õigus tulla?

Täpselt. Tehase peatamine on kõige radikaalsem meede üldse. Selle kohta peab vastutav minister määruse välja andma. Amet tegi ettekirjutuse, mille oleks pidanud vormistama käskkirjana. VTA peadirektor oleks pidanud seaduse järgi tegema käskkirja tehase tegevuse peatamise kohta.

Ja kuidas minister siia puutub?

Nemad tulid ettekirjutusega, sellega saab teha lihtsamaid asju: näiteks, et siltidel on vaja informatsiooni vahetada. Aga kõige radikaalsema meetme kohta on seaduses täpselt kirjeldatud, kuidas peab käituma. See oli tegemata.

Juhtumil on ka poliitiline mõõde. Maaeluminister Mart Järvik pidi ametist lahkuma ja vahetult pärast seda tuli teade, et teie tehas tuleb kinni panna. On see kokkusattumus?

Meie hinnangul see juhus kindlasti ei ole. Minister lasti lahti 10.45 (esmaspäeval – VK), ettekirjutus saabus meile 11.55. See tähendab, et kasutati ära peataoleku aega. Ettekirjutus on 35 lehekülge pikk. See oli ette valmistatud, oodati sobivat momenti.

Ma loen siit kaudselt välja – parandage, kui ma eksin –, et käsitlesite Järvikut nn oma mehena. Teie isa ja Järvik olid ka juba kohtunud oluliselt varem, kui Järvik püüdis muljet jätta. Ta väljendas avalikult ka teile toetust – mis oli siis garantiiks, et tehast kinni ei panda?

Ei, nüüd te olete valesti aru saanud. Meie pöördusime ministeeriumi poole suvel selle pärast, et VTA oli meile juba mitmendat korda teinud ettekirjutuse, mis ei lähtunud seadusest. Ja kuna me olime ilusti palunud seadusest lähtuvat ettekirjutust, ja seda seda ei tehtud. Sama kordus teist ja ka kolmandat korda, ja siis me pöördusime....

Mart Järviku poole?

Ei, ministeeriumi poole: palun, vaadake, et teie allasutus täidaks seadust.

Aga te olete kirjutanud ka peaministrile ja teistele ministritele. Selles kirjas on selline lause: „Toetame rahvalt tugeva mandaadi saanud valitsuse otsuseid ja tegemisi ja valitsuse püsima jäämist, sest seda enamus eestimaalasi soovibki.” Mis põhjusel toetate praeguse koalitsiooni püsimist?

Eesti inimesed on ise selle valinud, eestlased. Nii head, kui me ise oleme, on meie valitud inimesed riigikogus. Riigikogus on esindatud enamiku inimeste valik ja selle põhjal on tehtud koalitsioon. Enamus peab olema esindatud.

EKRE on väljendanud, et nende tulevane maaeluminister jätkab Järviku tegemisi. Võib see tähendada, et VTA teie suhtes tehtud otsus läheb muutmisele või vähemasti ülevaatamisele?

Seda ei oska ma kommenteerida. Meie pöördumise puhul maaeluministeeriumi poole ei olnud vahet, kas seal on EKRE või mõni teine minister. Võib-olla oli see meie ebaõnn, et seal oli EKRE minister. Aga VTAd kontrollib maaeluministeerium. Kui kontrolliks sotsiaalministeerium, oleksime pöördunud sinna, kui rahandusministeerium – siis sinna.

Kui te saaksite aega tagasi keerata, kas teeksite midagi teistmoodi?

Mina usun õigusriiki. Õigusriigis kehtivad seadused, mitte inimesed ei otsusta teiste inimeste üle. Me oleme olnud väga seaduskuulekad. Me oleme kõike teinud inimlikult ja me proovime samamoodi jätkata. Mul on väga kurb, et see bakteritüvi välja tuli. Kui see oleks 2018 välja tulnud, oleksime 2018 sellega tegelenud. Kui see oleks välja tulnud 2017, oleksime sellega tegelenud 2017.

Suhtekorraldusteenust ostate Corporest, teie suhtekorraldaja on Janno Toots. On ette heidetud, et teie kommunikatsioon on kehvapoolne. Olete mõelnud suhtekorraldaja väljavahetamisest?

Ei ole. Meil oli 13. augustil maaeluministeeriumis kohtumine VTA ametnikega, ministeeriumi ametnike ja kantsleriga. M. V. Wool tahtis suvel ajakirjandusse minna. Tol korral aga leppisime ministeeriumis kokku, et me ei lähe ajakirjandusse, kuigi meie olime valmis minema. Kahjuks VTA rikkus seda kokkulepet, kui avaldas septembri lõpus „Pealtnägijale” ja Eesti Ekspressile loo, ja meie pidime hakkame võitlema nende lugude vastu.

Kui kahju ka poleks pereäri purunemisest, on see skandaal läinud väga suureks. Kuivõrd te arvestatate võimalusega, et tarbijate usaldus teie vastu võib olla kadunud?

Tarbija usaldust saab võita ainult väga hea, maitsva ja puhta tootega. Selleks teeme omalt poolt kõik. Oleme ka omalt poolt tegevuskavad välja pakkunud: uued pesud, sanitaarhooldused, kõik-kõik, et seda bakteritüve meie Harku ja Vihterpalu tehases ei oleks.