Järgnevad veterinaar- ja toiduameti kommunikatsioonijuhi Elen Kurvitsa edastastud kirjalikud vastused:

Kas VTA instrueeris M.V.Wooli oktoobrikuise puhastuse eel selle kohta, kuidas ja kui pikalt peaks tootmine olema peatatud ja kuidas tehast puhastada, et puhastus oleks tõhus? Kas M.V.Wool küsis enne puhastust selleks VTA nõuandeid?

Igasuguse puhastuse eest ettevõttes vastutab ikkagi ettevõtja. Viimasel on alati võimalus pöörduda ekspertide poole, et leida parim ja efektiivseim puhastusviis. Sellist nõu saavad anda näiteks vastavad puhastusfirmad, eksperdid ja teadlased.

VTA ei instrueeri, ega ei jaga nõuandeid. Käitleja vastutab.

Kas M.V.Wool teeb VTAga koostööd?

Toimunud on palju kohtumisi, kus on osalenud veterinaar- ja toiduameti ametnikud ning ettevõtte esindajad. Lisaks on vahetatud palju e-kirju. Kindlasti on ameti ja ettevõtja nägemus antud olukorrast olnud erinev.

M.V.Wool kinnitab, et VTA kiusab neid põhjendamatult. Kuidas VTA neid süüdistusi hindab?

Veterinaar- ja toiduameti eesmärgiks pole kindlasti kedagi kiusata. Amet seisab hea selle eest, et tarbijani jõuaks ohutu ning kvaliteetne toit. Siiski tuleb nentida, et ettevõte on kõrgendatud tähelepanu all, sest M.V.Woolist on leitud Listeria monocytogenese puhangutüvi ST1247, mis on põhjustanud haigestumisi nii Euroopas kui ka Eestis.

Miks võttis tehaste sulgemisotsuse tegemine nii kaua aega? Olete väitnud, et otsust kaaluti väga põhjalikult. Mis olid need argumendid, miks just sulgemise kasuks otsustati?

Ettekirjutusele eelnes väga põhjalik analüüs, kus amet tutvus ettevõtte poolsete arvamuste ja vastuväidetega. Nagu juba eelnevalt öeldud, siis ettevõttes on tuvastatud puhangutüvi ST1247, mis on põhjustanud palju haigestumisi Euroopas. Ettevõte teostas tootmisüksustes puhastuse, kuid sellele järgnenud järelevalve tulemusel tuvastati ettevõttes taas Listeria monocytogenes. See näitab aga, et ettevõtte senised tegevused pole taganud ohu maandamist.

Kui kauaks tehased on suletud?

Ettevõtte tegevuse peatamine kehtib kuni AS M.V.Wool on Veterinaar- ja Toiduametile tõendanud, et Listeria monocytogenes´e puhangutüvi ST1247 on AS-i M.V.Wool tegevuskohtades elimineeritud ning veterinaar- ja toiduamet on riikliku järelevalve käigus võetud proovide analüüsitulemuste alusel saanud sellele kinnituse.

Mis ettevõte peab selleks tegema, et tootmine saaks jätkuda?

Vaata eelmist vastust.

Millega on selgitad asjaolu, et VTA ja ettevõtte enda võetud proovid listeria monocytognese leiu osas erinevad: ettevõtte enda võetud proovid on väidetavalt puhtad. Kas kasutatakse erinevaid laboratooriume? Kas sellest võib vahe tekkida?

Listeeria on oma olemuselt bakter, mis ei jaotu kasvukeskkonnas (nt liha) ühtlaselt, seetõttu ei pruugi kõikides proovides listeeriat tuvastada. Kasutatavad proovivõtumeetodid peavad tagama bakteri tuvastamise võimalikult suure tõenäosusega.

Kas M.V. Wooli kauplustes müüdavad tooted on tarbijale ohutud?

Juba kaupluses olevate toodete ohutus on tagatud ettevõttepoolse kontrolliga, seega on nende müük lubatud.