Nuffield Health’i ekspertide koostatud raportis öeldakse, et kuigi ei ole olemas ideaalset valemit kaugtööks, näitavad uuringud, et kaugtöö negatiivsed nähud nagu madalam tootlikkus ja kehvad suhted töötajate vahel kujunevad, kui kaugtööd tehakse enam kui kaks ja pool päeva nädalas, kirjutab Tööheaolu.

Uuring hoiatab, et pikemal kontorist eemalolekul võib olla kahjulik mõju meeskonna kultuurile, eelkõige meeskonnaliikmete suhete kvaliteedile. Samuti võivad kaugtöötavate kolleegide vastu tekkida vaen nende seas, kes kaugtööd teha ei saa, sest tundub, et kaugtöötajatel on lihtsam elu.

Raport soovitab tööandjaid tegema töötajatega koostööd, et otsustada sobiv viis kaugtööks. Kõige olulisemaks sealjuures on leppida kokku kaugtöö sagedus ja asukoht ning vajalik kontoris viibimise aeg.

Raport soovitab ka tööandjatel kindlustada sobiv tehnoloogia ning töökeskkond, kui nad soovivad ennetada tootlikkuse probleeme. Lisaks oleks hea pakkuda töötajatele koolitust, kuidas kaugtöö parimal moel tulemusi annaks. Raportis soovitatakse koolitada näiteks seda, et kui kaugtöö kohaks on kodu, siis kuidas eraldada omavahel tööd ja kodust elu, et kodust ei saaks stressi ja nõudmistega seotud keskkond.

Eksperdid on varem ka välja toonud, et uued töötajad saavad suuremat kasu supervisioonist töökohal, samas võib kontoris olla aga rohkem töö segajaid. Kaugtöö võib pakkuda ka suuremat iseseisvust, mis kasvatab töörahulolu ja lojaalsust. Tööaja jälgimise asemel on tööandjatel kasulikum vaadata töö tulemusi.

Selleks, et kaugtöö õnnestuks, peab töötaja ja juhi vahel valitsema usaldus ja kindlustunne. Kui kaugtöötajat usaldatakse, siis see vähendab stressi – inimesed saavad täita perekondlikke kohustusi, teades et pole probleem, kui töö saab tehtud hommikul vara või õhtul hiljem.

Raportis järeldatakse, et üldiselt on kaugtöö mõju töötajate heaolule positiivne ja see võib olla ka oluliseks teguriks talentide värbamisel ja hoidmisel.
Miinusena tuuakse välja, et kaugtöötajate töö produktiivsuse hindamine on väga keeruline.