Kristjan Liivamägi kasutas Coop Panga aktsia õiglase väärtuse määramiseks suhtarvudel baseeruvat meetodit. “Suhtarvude analüüsi meetodil selgub, et Coop Panga esmase avaliku pakkumise aktsia hind – 1,15-1,3 eurot aktsia kohta – on võrreldavate ettevõtete, milleks olid Swedbank AB, LHV Pank AS ja Siauliu Bankas AB, keskmisega võrreldes oluliselt kallim. Kui raamatupidamisliku väärtuse suhe aktsia hinda on võrreldavate ettevõtetega sarnasel tasemel, siis aktsia hinna ja kasumi suhtarvu poolest on Coop Pank 65 protsenti ülehinnatud. Samuti jääb Coop Panga omakapitali tootlus ja dividenditootlus võrreldavate ettevõtete omadele selgelt alla,” rääkis Liivamägi.

“Coop Pank on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu ja selles valguses on mõnevõrra kõrgemad väärtussuhtarvud õigustatud. Minu hinnangul kasv lähiaastatel sellises tempos ei jätku ning seetõttu ei ole nii kõrged väärtussuhtarvud õigustatud,” lisas Liivamägi.

“Lisaks on minu jaoks ohumärk Coop Panga 2018. aasta majandusaasta aruandes kajastatud laenuprovisjonide ehk hinnanguliste halbade laenude osakaal, mis on jäänud viimastel aastatel sarnasele tasemele. Minu jaoks ei ole äriliselt usutav, et laenumahtude kiire kasvu korral ei ole laenuprovisjonid kasvanud ning klientide maksekäitumine suurema laenumahu korral on hoopis paranenud. Sellest tulenevalt usun, et Coop on laenuprovisjonide hindamisel olnud liiga optimistlik ning tõenäoliselt suurenevad tulevastel perioodidel laenumahtude tõusust tulenevalt ka laenuprovisjonide kulud. Sellel on negatiivne mõju ettevõtte puhaskasumile ja aktsiahinnale,” analüüsis Mainori ja TalTechi lektor.

“Minu jaoks on ohumärk ka see, et olemasolevad aktsionärid soovivad IPO käigus enda osalusi müüa. Üldjuhul signaliseerib see seda, et olemasolevad teadlikumad investorid hindavad aktsia hinda liiga kõrgeks või ei usu nad sellise kasvutempo jätkumisse,” lisas Liivamägi.

“Analüüsi tulemusi kokku võttes on minu hinnangul Coop Panga aktsia hinda juba tuleviku kiire kasumi kasv olulisel määral sisse arvestatud ning selle kasumikasvu mitterealiseerumisel on oluline negatiivne mõju aktsiahinnale. Võttes arvesse alternatiive, siis minu hinnangul kauplevad Siauliu Bankase ja Swedbanki aktsiad oluliselt atraktiivsematel hinnatasemetel kui Coop Panga aktsia ja sellest tulenevalt ei plaani ma ei pikaajaliselt Coop Panga aktsiatesse investeerida,” lisas Liivamägi.