Süüdlasena nägid kohaletulnud veterinaar- ja toiduametit (VTA). Meeleavalduse tipphetkel võis kohapeal olla hinnanguliselt kuni 70 inimest. Torkas silma, et suuremas osas polnud tegu M.V. Wooli töötajatega, vaid laiemalt riigis pettunud isikute ja EKRE toetajatega.

Ehkki varem on korraldaja rõhutanud aktsiooni apoliitilisust, astusid kõnedega üles EKRE poliitikud Peeter Ernits, Kersti Kracht ja Kalle Grünthal.

Ernits nõudis VTA juhtkonna lahkumist ja küsis, kelle tellimusel amet tegutseb.

Meeleavalduse korraldaja Katrina Allikmaa rõhutas, et tema ei ole ühegi parteiga seotud, kuid on poliitikutega nõu pidanud.

“Ma olen paaril eelneval päeval (poliitikutega — toim) rääkinud ja mõtteid vahetanud, aga ükskõik kelle poole ma pöördun, kohe arvatakse, et see on mingi tellimus. Ma tahaks teha koostööd nendega, kes liigutavad, aga võib juhtuda, et nad lihtsalt kukutatakse,” märkis Allikmaa.

Ta avaldas lootust, et teda ja teisi M.V Wooli töötajaid võetakse kuulda.

Allikmaa rääkis, et M.V Wooli Vihterpalu tehases valitseb kurb meeleolu. “Eile läksin sinna ise kohale, võtsin telefoni kaasa, et teha oma grupile enne tänast üleskutse. Need emotsioonid, see kurbus ja teadmatus olid masendavad,” kirjeldas ta.

Transpordi poole peal töötav Allikmaa sõnas, et ei näe, mis tehases sees toimub, kuid ta teab, et VTA on agressiivne.

Olukorra lahendamiseks pakkus Allikmaa, et rahvas tuleks kokku koondada ja üheskoos edasine tegevusplaan koostada.

Tema hinnangul peaksid kaitsepolitsei ja prokuratuur VTA tegevust uurima.

Meeleavaldusel osaleja: tegutsetakse konkurentide huvides, siin on mängus ametnike viha ja raev

Miitingule tulnud Arvi ütles, et kala on Eesti rahvustoit ja seda tuleb kaitsta.

Samuti meeleavaldusel osalenud Meelis ütles, et tuli riigikogu ette, kuna tundis, et M.V.Wooli suhtes on käitutud äärmiselt ebaõiglaselt. “See on kuritegelik! Kui võtta tagasi need teemad, et toore ja laovarud tuleb hävitada. Eestis on päris palju alatoitumusega ja isegi nälgivaid lapsi. Seda sama toorest kala, mis on ladudes, on võimalik termiliselt töödelda ja siis ei jää sinna mingit listeeriat. Mis põhjendusel kuulub see hävitamisele?” küsis Meelis.

Ta usub, et VTA tegutseb konkurentide huvides. “Siin on mängus ka ametnike viha ja raev, (tahetakse — toim) koht kätte näidata kasvõi läbi ühe Eesti tootja, et ärge tulge ametnike kallale.”

Meelise sõnul peaks prokuratuur asja põhjalikult uurima. “Ja kui selgub, et VTA juhid on oma volitusi ületanud, siis vastavalt karistama. Ja kui nad toimetavad konkurendi huvides, siis tuleks see tuvastada. “Seda kahju, mis nad on tekitanud, ei suudaks nad korvata, aga ma leian, et need inimesed tuleks ametist vabastada ja kohtu alla anda koos tingimusteta kogu vara konfiskeerimisega,” oli ta resoluutne.

EKRE tahab luua erikomisjoni

EKRE fraktsioon kavandab VTA tegevuse uurimiseks erikomisjoni loomist. Idee autor on EKRE poliitik Kalle Grünthal, kes samuti koosolekul esines. Grünthal ütles Delfile, et seni pole erakond mingeid ametlikke samme komisjoni loomiseks astunud, ent kui ta oma mõttest fraktsioonile rääkis, siis polnud keegi sellele ka vastu. Miks on aga vaja VTA-d erikomisjoniga uurida? Grünthal tõi välja kahtlused, et ametnikud on käitunud ebakohaselt, lisades siiski, et tal ei ole oma väidete tõestamiseks selgeid fakte.

M.V.Wooli tehaste tegevuse peatamine

Alates 25. novembrist peatas VTA ettekirjutusega M.V.Wooli tegevuse Harkus ja Vihterpalus asuvates tootmisüksustes.

Amet on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud listeeria tüve ST1247 hävitamiseks ettevõttes pole olnud piisavad. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemused.

"Kuna ettevõte senised tegevused pole taganud ohu maandamist, siis ettevõtte toidukäitlemise peatamine on meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit," selgitas Kalda.

Seni kehtis ettevõttele nn nulltolerants Listeria monocytogenesele. Kuna amet on järelevalve käigus jätkuvalt tuvastanud Listeria monocytogenese esinemise ettevõttes, siis ettevõtte poolt teostatud puhastus pole VTA hinnangul olnud piisavalt tõhus.

Ettevõte saab alustada taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht on kõrvaldatud.