Coop Panga nõukogu kinnitas panga esmase avaliku aktsiaemisiooni mahuks 37,9 miljonit eurot ja aktsia hinnaks 1,15 eurot aktsia kohta ehk aktsiate märkimise alampiir. Kokku märkisid emissiooni käigus ligi 11 000 investorit pea 33 miljonit Coop Panga aktsiat. Aktsiatega kauplemine börsil algab plaanide järgi 9. detsembril.

Jaepakkumises osales 10 855 investorit ning nad märkisid kokku ligi 27 miljonit aktsiat. Keskmiselt märkis üks investor ligi 2500 aktsiat. Institutsionaalse pakkumise jaotuses osales 24 investorit, kes märkisid veidi üle 6 miljoni aktsia.

Märkimistulemuseks kujunes 71 protsenti esialgu planeeritud maksimaalsest IPO mahust, milleks oli 46 miljonit aktsiat. Jaeinvestorite märkimine ületas ootusi, kuid institutsionaalsete investorite märkimine jäi oodatust tagasihoidlikumaks.

Coop Panga nõukogu otsustas, et kõik märkijad saavad aktsiaid soovitud koguses. Coop Pank emiteerib 27 miljonit uut aktsiat ning omakapital suureneb 31 miljoni euro võrra. Nimetatud summat kasutatakse panga kasvustrateegia elluviimiseks.

Aktsia hinnaks kujunes 1,15 eurot ehk pakkumise alampiir. Investoritele, kes olid vormistanud märkimise 1,3 euro peale, vabastatakse broneering 0,15 senti aktsia kohta.

Senised väikeaktsionärid AS Inbank, Luciano Orsero ning Roberto de Silvestri müüvad kokku ligi 5,8 miljonit aktsiat. Coop Panga suurim eraisikust aktsionär Andres Sonn otsustas loobuda IPO käigus aktsiate müügist.

Enim investoreid ehk 50% kasutas aktsiate märkimiseks LHV panka. Swedbanki kaudu märkis aktsiaid 31% investoritest ja SEB kaudu 18%. Teistest Balti riikidest märkis aktsiaid 74 investorit, kes avaldasid soovi 457 tuhande aktsia soetamiseks.

„Pakkumine näitas jaeinvestorite suurt usaldust meie suhtes. Luban Coop Panga töötajate nimel, et pühendume aktsionäridele antud lubaduste täitmisele ja lähiaastate kasvustrateegia lubatud mahus ellu viimisele," lausus Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink.

"Kui esialgu planeeriti IPO käigus kaasata kolme aasta kapitalivajaduse, siis tegelikkuses õnnestus kaasata kahe aasta kasvuks vajalik kapital ning seejärel teeme järgmised otsused kapitali kaasamiseks," märkis ta.
Eriti rõõmustas Rinki, et 24 protsenti aktsiate märkijatest olid Coop Panga kliendid, kes märkisid kokku 42 protsenti emissiooni mahust. 1,4 miljonit aktsiat märkisid juurde ka Coop ühistud.

IPO finantsnõustaja LHV esindaja Lauri Lind selgitas, et institutsionaalse pakkumise tulemust mõjutas mitme erineva negatiivse faktori koosmõju. " Pakkumise maht ja kogu ettevõtte suurus jäi paljudele regioonile suunatud ning arenevate turgude fondidele liiga väikeseks ja ei taganud piisavat likviidsust. Läbi kogu pakkumise perioodi tekkis täiendav negatiivne uudistevoog rahapesu teemadel Balti panganduses. Samuti mõjutas asjaolu, et nii Lääne-Euroopa kui Kesk- ja Ida Euroopa regiooni pankade aktsiad kauplevad viimase viie, paljudel puhkudel ka enama, aasta madalaimate tasemete lähedal. Oma roll on ka Eesti pensionisüsteemi reformil ja sellest tuleneval ebakindlusel," loetles Lind.

Samas oli jaepakkumise poolel tema sõnul tugev tulemus, mis näitab kohalike investorite ja nende seas ka Coop Panga klientide suurt usaldust panga vastu.“

Coop Panga aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 4. detsembril. Aktsiate esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna Börsil on plaanide järgi 9. detsembril 2019.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Panga igapäevapanganduse kliendiarv ulatus oktoobri lõpuks 58 300-ni. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust ja millel on ligikaudu 600 000 püsiklienti.