Tallinna Halduskohtus arutati täna kohtunik Maret Hallikma juhtimisel M.V.Wooli kaebust, milles ettevõte taotles kohtult esmast õiguskaitset VTA ettekirjutuse osas, millega amet sulges ettevõtte tootmisüksused ning kohustas laovarud hävitama.

Halduskohtust kinnitati Ärilehele, et kohtumäärus esmase õiguskaitse osas tuleb homme.

Ärilehte nõustanud eksperdid on varem kinnitanud, et tõenäoliselt rakendab kohus esialgselt õiguskaitset, sest VTA ettekirjutus on ebaproportsionaalne ning teiselt on kohtul alati võimalik esmase õiguskaitse otsus tühistada.