Ministeerium tellis analüüsi advokaadibüroolt Glikman Alvin LEVIN OÜ. Õiguslikus arvamuses on välja toodud, et eelnõu kavandatavad meetmed on valdavalt põhiseadusega kooskõlas.

Pensionireformi eelnõu annab II samba pensionikogujatele sambast väljumisel õiguse võtta rahas välja ka tema eest makstud neljaprotsendiline sotsiaalmaksuosa.

Finantssektori esindusorganisatsioon FinanceEstonia tellis analüüsid õigusnõustajatelt Ellex Raidla ja Sorainen, mis leidsid, et see on vastuolus võrdsuspõhiõigusega, kuna I samba pensionikogujad oma sotsiaalmaksu enne pensionipõlve välja võtta ei saa.

Ministeeriumi tellitud analüüsis ei esine Glikman Alvin LEVIN advokaadibüroo hinnangul võrdsuspõhiõiguse rikkumist, kuna I ja II samba pensionikogujate õiguslik kohtlemine on juba olemasolevas süsteemis niivõrd erinev, et tegemist ei ole meie hinnangul võrreldavate gruppidega.

Soraineni partner ja vandeadvokaat Allar Jõks ütles novembris, et ohus on ka teises sambas kogumist jätkata soovijate omandipõhiõigus. „Kui reformi tulemusel peaks pensionifondidest lühikese aja jooksul raha välja võtma suur hulk inimesi, saavad esimesed lahkujad fondi osakud lunastada mõistlikel tingimustel, järjekorras järgmised ning viimased jäävad aga ebalikviidsete investeeringute sunnitud odavmüügi tõttu ebasoodsasse olukorda," sõnas Jõks.

Glikman Alvin LEVIN kahtleb, et see omandipõhiõigus riivab. Advokaadibüroo analüüsis seisab, et reformiga laiendatakse niigi väga piiratud pensionifondi osakute käsutamise võimalusi. Neid võimalusi ei laiendata selliselt, et isik saab nõuda lisaks kõigi osakute tagasivõtmisele nende osalist tagasivõtmist.

Väljamakse piirang

Eelnõu kohaselt on II samba väljamakse piirang 10 100 eurot. Selle puhul heideti ette, et see võib rikkuda võrdsuspõhiõigust, kuna kõiki lahkujaid ei kohelda võrdselt. Glikman Alvin LEVIN ei ole veendunud selliselt seatud piirangu põhiseaduspärasuses, aga büroo hinnangul ei saa ka ühemõtteliselt väita, et see on seadusega vastuolus. Analüüsis on lisatud, et piirangul on kaalukad põhjendused ja seda on võimalik leevendada põhiseaduspärasuse tagamiseks.

Glikman Alvini büroo vandeadvokaat Paul Keres möönis, et advokaadibüroode analüüsid on omavahel vastuolus. Tema sõnul Ellex Raidla ja Sorainen pigem tõstatasid kahtlusi, mitte ei rõhutanud konkreetselt vastuolule põhiseadusega. „Meie põhjendame oma seisukohti omamoodi, nemad omamoodi. Lõpuks tuleb seadusandjal kaaluda kumma seisukohaga ta nõustub. See pole nali kui öeldakse, et kui on kolm juristi, siis on viis arvamust," lisas Keres.

Vandeadvokaat ütles, et eelnõu meetmetele kuivalt peale vaadates torkas väljamakse piirang põhiliselt silma ja tekitas küsimusi. Kerese sõnul võiks piirangu allapoole tuua, kuid lisas, et ebavõrdset kohtlemist pole võimalik täielikult ära kaotada.