Peale Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ettekirjutust, millega amet peatas ettevõtte tegevuse, esitas M.V.Wool Töötukassale teate kollektiivsest koondamisest. Seaduses ettenähtud töötajate informeerimise ja konsulteerimise protsess lõpeb 14. detsembril, mil M.V.Wool alustab koondamisega. Ettevõte teeb koostööd Töötukassaga ja osutab koondatavatele igasugust toetust.

M.V.Wool jätkab kuni käesoleva nädala lõpuni Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust, mis algas peale VTA 25. novembri 2019 ettekirjutust ettevõtte tegevuse peatamiseks. M.V.Wool ootab VTA-d vahetult pärast süvapuhastust võtma uusi listeeriaproove.

„Käimasolev süvapuhastus ning listeeriaga võitlemise tegevuskava ei anna M.V.Woolile paraku garantiid, et ametnikud lubavad lähiajal ettevõttel tegevust jätkata. Hoolimata sellest, et M.V.Wooli toodetes ei ole kunagi tuvastatud Euroopa Liidus valmistoidule kehtestatud listeeria piirnormi ületamist. Lisaks on VTA avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit ohutu ning tooted jäid ka pärast M.V.Wooli tehase sulgemist müügile. Samuti ei ole Eestis tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud meie ettevõttega. Meie ressursid on ammendumas ja peame seda olukorda ka töötajatele tunnistama,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Vetevool lisas, et VTA ülesanne on selgitada, kuidas on nende drastilised sammud seotud rahva tervise või toiduohutusega olukorras, kus listeeriabakter on üldlevinud ja esineb kõikjal looduses.

„Lõplikult ei saa välistada ettevõtte tegevuse taastamist, aga hetkel me ei tea, kas see toimub käesoleval või järgmisel kuul või üldsegi mitte,“ lisas Vetevool.

Tallinna halduskohus otsustas 3. detsembril osaliselt rahuldada AS-i M.V.Wool esialgse õiguskaitse taotluse. M.V.Wool saab sisseostetud ning ettevõtte laos asuvat kaupa, nagu tooraine ja vahendatav kaup, teatud tingimustel ja VTA kontrolli all välja vedada.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning tooted on ohutud.

“Meil on südamest kahju,” ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste M.V.Wooli teate peale, et kalatööstus koondab 125 töötajat. “Koondamist peaks küll kommenteerima ettevõte ise.”

Ta lisas, et ei oska spekuleerida, millal M.V. Wool saab süvapuhastuse tehtud ja amet uued proovid võtta.

“Proovide võtmisest vastuste saamiseni kulub 4-7 päeva,” lausus ta. “Meil pole mingit põhjust jokutada proovidega.”

Kui tõenäoline on, et listeeriabakteri ohtliku tüve sealt enam ei leita, ei osanud ta spekuleerida.

"Töötukassa on ettevõtte esindajaga kontaktis olnud ja edasi ootame ettevõttelt teist teadet kollektiivse koondamise kohta," ütles töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel. "Selle nad saavad esitada alates 14. detsembrist. Seejärel saame tegevustes juba ka konkreetsemalt kokku leppida."

Juba homme võivad need inimesed tulla töötukassasse oma võimalusi uurima, soovitas ta. Karjäärinõustamisel saab arutada, millised on inimeste tänased võimalused tööturul, millised on nende oskused ja mida nad saaksid vajadusel juurde õppida, seletas Koppel.