Tööstuse Ametiühing, Ametiühing Pro ja kõrgemate teenistujate ametiühing YTN on pidanud kollektiivlepingute üle läbirääkimisi tehnoloogiatööstuse tööandjate organisatsiooniga. Lisaks sellele on Tööstuse Ametiühing läbirääkimisi pidanud metsatööstuse tööandjate organisatsiooniga, mis on kuulutanud pärast töötajate streiki välja kuuepäevase lokaudi, vahendab Ilta-Sanomat.

Tüliõunaks on läbirääkimistel saanud palgatõus ja niinimetatud konkurentsivõime tunnid (kiky-tunnit). Tööstuse Ametiühingu ja tehnoloogiatööstuse tööandjate organisatsiooni läbirääkimistel on põhiküsimus töötajate palgatõus.

„Kõik muu on kokku lepitud peale palgatõusu protsendi. Seisukohad selle kohta on teineteisest nii kaugel,” ütles riiklik lepitaja Vuokko Piekkala.

Konkurentsivõime tunnid on aga probleemiks Pro ja tehnoloogiatööstuse tööandjate organisatsiooni läbirääkimistel.

„Tööandjate liidud hoiavad konkurentsivõime tundidest tugevasti kinni ja nõuavad nüüd nende tegemist tervete päevadena. Palgalahenduse üle ei ole Pro kokkuleppeläbirääkimistel tööandjate liitude pärast jõutud isegi õieti läbi rääkima hakatagi,” öeldakse Pro veebilehel.

Tööstuse ametiühingu hinnangul mõjutab streik 35 000 töötajat, YTN-i streik hõlmab 50 000 kõrgemat teenistujat ja Pro teatel streigib neil 10 000 spetsialisti ja ülemust. Streiki toetab ka Ehitajate Ametiühing.

Kokku peaks hinnanguliselt streikima 60 000-100 000 inimest. On ka selliseid töötajaid, kes ametiühingutesse ei kuulu, aga kes ei saa oma tööd teha, kui teised streigivad.