„November oli ärimahtude ja klientide lisandumise mõttes erakordselt hea kuu. Veelgi enam, kuu jooksul said tehtud mitmed tegevused, mis tagavad LHV kasvu jätkumise ka tulevikus. Novembris lisandus 5100 uut klienti, kellest umbes 1100 olid seotud Danske eralaenude portfelli ülevõtmisega toimunud klientide liikumisega. Seejuures Danske portfelliga seotult ja kodulaenulepingute kaastaotlejaid arvestades seisab veel umbes 7000 kliendil LHVs pangakonto avamine ees," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. "Novembris kasvas laenuportfell 408 miljoni euro võrra, sellest 393 moodustas Danske eralaenude portfell. Muu laenukasv tuli jaelaenude arvelt. Finantstulemusi mõjutasid Danske tehinguga seotud erakorralised kulud, mis koosnesid ühekordsetest tehingukuludest ning portfelli vastu moodustatud allahindlustest. Seejuures on oluline rõhutada, et tehinguga seotud jooksvaid kulusid, eelkõige finantseerimiskulu, oleme portfelli eelfinantseerimise tõttu kajastanud juba varasematel kuudel. See tähendab, et portfelli pealt teenitav umbes 750 000 euro suurune kuine intressitulu jõuab suuremas osas kasumisse alates detsembrikuust."