„Eesti keskmine palk on aastaga kasvanud üle kaheksa protsendi, kuid vaatamata sissetuleku suurenemisele tunnetavad Eesti inimesed elukalliduse tõusu,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika.

Pärast üüri, hüpoteeklaenu ja teiste laenukohustuste ning kommunaalkulude tasumist jääb umbes veerandil vastanutest kuupalgast järele kuni 20 protsenti, samas 27 protsendi vastajate sõnul jääb neil palgast üle enam kui pool.

Siiski on Eesti inimesed tublid arvete tasujad: 97 protsenti oli üsna kindel või enamvähem kindel, et suudab oma leibkonna igakuised arved õigeaegselt tasuda. „Kõigest 30 protsenti vastanutest oli viimase 12 kuu jooksul jätnud mõne arve ühel või mitmel korral tähtajaks tasumata, samas kui Euroopas keskmiselt on see näitaja 33 protsenti,“ märkis Valeika.

Kõige tähtsamaks peavad Eesti tarbijad gaasi-, vee- ja elektriarvete õigeaegset tasumist – nii arvab 83 protsenti vastanutest. Järgnevad üürimakse, internetikulude ning tervishoiukulude tasumised. Tabeli lõpus on haridus- (24 protsenti) ning lastehoiu kulude tasumine (16 protsenti).

Intrum koostab alates 2013. aastast Euroopa tarbijate maksearuannet. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi 24 004 tarbija seas läbi viidud uuring, millega saab heita pilgu Euroopa tarbijate igapäevaelule, nende kulutustele ja võimele leibkonna rahaasjadega toime tulla.