„Eesti telekommunikatsiooni ettevõtjate palvel kohtusin täna EKRE aseesimehe Martin Helmega,” andis Isamaa poliitik ja ärimees Tõnis Palts täna pealelõunal meediale teada.

„Tutvustasin talle, millist kahju tekitavad MKM-i ja TTJA ametnikud Eesti majandusele, konkurentsivõimele ja sellest tulenevalt tulevikus raha laekumistele Eesti eelarvesse esindades välismaiste koos turgu valitsevate ettevõtete huve turu blokeerimisega uutele tehnoloogiatele ja Eesti ettevõtjatele,” märkis Palts.

Meediale saadetud teatele oli lisatud kaheksast slaidist koosnev ettekanne, mille pealkirjaks oli „Mida teha Eestile kahju tekitavate ametnikega” ja alapealkirjaks „5G”. Just 5G sageduslubade konkursile viidates ütleb Palts esitluses, kuidas ametnikud on korraldanud idiootsuse turgu valitsevate ettevõtete huvides ja kasulik oleks riigile ka mõned ametnikud lahti lasta.

Süüdistab ametnikke suurte mobiilioperaatoritega kokkumängus

Ka on seal kirjas, kuidas suured on kohmakad ei taha konkurentsi. „Vanad suured operaatorid ei saa seda (5G võrku – S. L.) kiiresti teha, kuna 4G võrk vaja põhjalikult ümber ehitada – uus operaator saab teha kohe päris-5G,” ütleb Palts slaididel. Suurte all on siis viidatud kolmele suuremale mobiilioperaatorile Eestis – Teliale, Elisale ja Tele2-le, kes kõik 5G sageduslubade konkursi algselt võitsid.

Ka väidab Palts oma esitluses, et kuskil mujal Euroopas ei ole kelleltki kehtivat sagedusluba ära võetud (5G sagedustega peaks Levikom teatud sagedustest loobuma – S. L.) ja mitte kuskil ei ole pandud sagedusi lihtsalt seisma. Ühtlasi toob ta välja ühe ametniku nimeliselt – Tõnu Nirgi –, kes tema väitel on teinud suurtele riigi rahadest maaside arengu arvelt meelehead ligi 100 miljonit.

Peamise lahendusena näeb Palts seda, et sageduslubade konkursi määrust muudetakse ja IT-asekantsler Siim Sikkut sunnitakse lahkuma. „Asekantsler Siim Sikkut annab pastaka Karu tugevasse kätte ja Karu kirjutab väikese rõõmsa mõmina saatel alla määrusele, mis viib Eestit edasi. Ja kus kaotajaid ei ole. Selle saab korda ajada nädalaga. Hea, kui Sikkut annaks ka kohe lahkumisavalduse,’” seisab Isamaa poliitiku ja ärimehe esitluses.

Meediale saadetud teate lõpus põhjendab ka Palts, miks just teada Helme juurde läkitati: „Seepärast, et ma olen ainus raadioinsener 1000 km raadiuses, kes on ise ehitanud ettevõtjana üles mitu telekommunikatsioonifirmat ja samal ajal osalenud ka seadusloomes. Ja need konkreetsed Eesti ettevõtjad on minu sõbrad. Ja mis peamine – ametnikud teevad Eestile korvamatut kahju.”

Ainus Eesti päritolu ettevõte, kes on häälekalt võtnud avalikkuses sõna 5G sageduskonkursi tulemuste suhtes, on olnud Levikom ja selle juht Peep Põldsamm. Vaidlus Levikomi ja riigi vahel sai alguse tänavu veebruaris, mil korraldati 5G sagedusribade jagamise konkurss. Tallinna ringkonnakohtu otsusest tulenevalt peatati konkurss aprillis.

Levikom leiab, et vaid kolme loa jagamisel eelistab riik kolme suurt operaatorit. Samas ettevõte ise konkursil ei osalenud. Ka on juba nii halduskohus kui ka ringkonnakohus otsustanud, et riik ei eksinud, kui pani oksjonile vaid kolm 5G sagedusluba. Ühtlasi väärib märkimist, et Levikomil on juba pikemat aega olnud üleval maksuvõlg. Creditinfo andmeil oli see detsembrikuu seisuga 225 582 eurot.

Helme asus ka vastuoluliste tuuleettevõtjate poolele

Viimasel kahel nädalal on rahandusminister Martin Helme sattunud avalikkuse kõrgendatud tähelepanu alla seoses tuuleettevõtjate Andres ja Oleg Sõnajala poolele asumisega nende vaidluses kaitseministeeriumi ja TTJA-ga. Postimees kirjutas eelmisel nädalal mitmele allikale tuginendes, kuidas minister on mõjutanud ka TTJA-d arendajatele soodsaid otsuseid langetama.

Helme ise on öelnud juhtumi kommenteerides, et tegelikult kiusavad Eestis ametnikud ettevõtjaid ja mitte keegi ei vastuta mitte millegi eest ning tema ministrina on ettevõtjate liitlane. Nii oli ka tema nõunik Kersti Kracht kohal möödunud reedel toimunud tuuleettevõtjate pressikonverentsil, mis kujunes lõpuks ametnike ja ajakirjanike laussüüdistamiseks.

Peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) on öelnud, et tema ei näe, et Martin Helme oleks ületanud oma vastutusala piire, kuna Aidu tuulepargi arendusega seotud vastasseisule tulebki kohe ja kiiresti lahendus leida. Ka on tema hinnangul TTJA juhil ja Helmel lihtsalt erinev nägemus asjade lahendusest.

Sageduslubade väljastamine 5G võrkude rajamiseks on nõutav Euroopa Liidu õiguse järgi ning liikmesriigid peavad 31. detsembriks 2020 lubama sagedusala 3400–3800 MHz kasutamise maapealsete süsteemide jaoks, millega saab pakkuda järgmise põlvkonna (5G) traadita lairiba elektroonilise side teenuseid.