Veterinaar-ja toiduamet (VTA) on perefirma M.V.Wool suhtes rakendanud listeeria nulltolerantsi ehk kuigi euroliidu seaduste kohaselt on lubatud piirmäär 100 ühikut (Lm (cfu/g)), ei tohi perefirma toodetes ega tehases seda bakterit üldse esineda.

Põhjuseks tuuakse, et just selle tüvega seostatakse haiguspuhanguid ning surmajuhtumeid.

Soome toiduamet kinnitas, et nemad ei lähtu oma otsustes konkreetsest listeeria tüvest. Kui toidust või tehasest leitakse listeeriat üle 100 ühiku piirmäära, rakendatakse alati vajalikke meetmeid. See võib olla kas toidu hävitamine või tagasikutsumine või vajadusel ka tehase puhastamine ning desinfitseerimine.

Nulltolerantsi ei ole Soomes rakendatud. Hietanen möönis, et teoreetiliselt oleks seda võimalik teha, kui listeroosi risk oleks erakordselt suur ning ühelgi teisel moel sellega hakkama saada ei oleks võimalik. „Kuid seda võimalust ei ole Soomes kunagi kasutatud,“ kinnitas Hietanen.

Soomes on listerioosi haigusjuhte tekitanud näiteks ka tüved ST155 ja ST37. Ärilehele teadaolevalt on neid tüvesid leitud ka Eestis sellel suvel kolmes kalatööstusettevõttes.

Ärileht küsis 16.novembril VTA-lt ülevaadet, millistes ettevõtetes on listeeria kontrolle tehtud ning millised on olnud nende kontrollide tulemused. Seni ei ole amet sellele päringule vaatamata korduvatele meeldetuletustele vastanud.

Veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda ütles sel nädalal intervjuus Ärilehele, et nende kolme ettevõtete tegevust ei ole peatatud, sest nemad on oma tegevusega tõestanud, et tarbijani ei jõua bakterid, mis ohustavad tervist sellisel määral, et võib põhjustada haigestumist. Ehk siis nende ettevõtete puhul saab kasutada ELi seadustes sätestatud saja kolooniat moodustava ühiku piirmäära.

Soome toiduameti kinnitusel M.V.Wooli probleemset Listeria monocytogenesi tüve ST1247 põhjanaabrite tootjatelt leitud ei ole. Ameti töötaja Paula Hietanen selgitas, et konkreetseid tüvesid selgitatakse välja haiguspuhangute korral. Kõige levinumad tüved on ameti kinnitusel tüved ST8 ja ST9.

Eesti terviseameti andmetel on täisgenoomi sekveneerimise tulemusena listeroosi põhjustajatena tänavu tuvastatud tüved ST87, ST1, ST8 ja ST451. ST1247 pole seni tuvastatud.