“Finantssektori riskijuhtimise laialt levinud puudujäägid võivad nõrgendada valitsuste krediidikvaliteeti läbi pankade mainekahju, mis võib viia hoiustajate umbusalduseni ja isegi likviidsuskriisini ühes mõjude laienemiseda kogu majandusele,” kirjutasid reitinguagentuuri analüütikud Jason Graffam ja Nichola James. “Seni pole juhtumitel Baltimaade majanduste fundamentaalnäitajatele mõju, kusjuures majandused kasvavad kiiresti. Ka puudub mõju valitsuste krediidireitingutele.”

Samas tunnistas agentuur ka hiljutistes arengutes mõndagi positiivset. Iseäranis seda, et mitteresidentide hoiused on kahanenud ja järelevalve tugevnenud, mistõttu peaks kõigis kolmes Balti riigis finantssektor hakkama positiivsemalt mõjutama riigireitinguid.

Läti ja Eesti rahapesujuhtumid pole piirkonna finantsstabiilsust mõjutanud. Kuigi Swedbanki ja SEB rahapesuvastase võitluse meetmed ja puuduste mõju Balti riikides pole veel teada, ei usu DBRS Morningstar, et need pangad Balti riikidest lahkuksid. Swedbank ja SEB peavad Balti riike oma koduturuks. Antud piirkond on olnud pankadele kasumlik.