Majanduskkoostöö ja -arengu organisatsioon (OECD) avalikustas täna iga kahe aasta tagant koostatava Eesti majandusülevaate. Raport koondab tähelepanekuid Eestis vajaolevatest ja plaanitavatest muutustest ning toob soovitused neile lähenemiseks.

Üheks peamiseks OECD majandusekspertide Eestile antud soovitustest on kindlas kõneviisis punkt: „Ärge tehke teise sambasse kogutud raha väljavõtmist enne pensionile jäämist võimalikuks.“.

II samba pensionisüsteemi puudutavad muudatusettepanekud on OECD hinnangul riskantsed. „Võimalus väljuda kohustuslikust teisest pensionisambast suurendaks valitsuse sissetulekuid, aga võib ohustada makromajanduslikku stabiilsust ning tuleviku pensioni piisavust tulevikus,“ laidavad eksperdid Jüri Ratase juhitava Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse plaani.

Mõju ei hinnatud

Kriitika sellega ei piisa – koalitsioonile heidetakse mustvalgel ette, et kava mõjusid pole teps mitte piisavalt analüüsitud. „Veelgi enam, muudatusettepanekute mõju pole korralikult hinnatud.“

OECD ütleb, et võimuparteide II sammast puudutavad mõtted tuleks ära unustada. „Raha väljavõtmist ei tohi lubada. Penisonifondid peaksid olema aga läbipaistvamad kulude osas ning paremini, suurema efektiivsusega valitsetud ja pakkuma suuremat tootlust,“ öeldakse raporti kokkuvõttes.

Raporti sees pühendatakse Isamaa valimislubadusest koalitsiooni eelnõuks vormunud ettepanekule pikem peatükk ning seal ei jäeta koalitsioonipoliitikute kava arvustades pilbast pilpa peale.

Raport teatab ilustamata:

  • Plaanitav II samba vabatahtlikuks muutmine „suurendaks veelgi eakate vaesust, mis on Eestis juba niigi kõrge“.
  • Samuti suurendaks kava elluviimine sissetulekute ebavõrdsust üldiselt. „Seda seetõttu, et [raha välja võtnud] vähema finantskirjaoskusega inimesed ei pruugi osata leida suurema tootlusega investeerimisvõimalusi“.

Samas ei öelda sugugi, et praegune II samba süsteem oleks ideaalne. Nad tõdevavad, et Eesti pensionifondid on olnud OECD ehk nn maailma rikaste riikide klubi teiste osalisriikidega ühed kehvema tootlusega.

Madal tootlus

„OECD andmed kinnitavad, et Eesti pensionifondide tootlus on olnud kõigi teistes liikmesriikides saavutatuga võrreldes viimase 15 aasta jooksul üks madalamaid.“

„Fondid saaks teha kasumlikuks kombineerides madalamaid tasusid, suuremat konkurentsi ja vähemaid piiranguid fondide investeerimisvõimalustele,“ märgivad OECD eksperdid ja viitavad, et viimasel ajal on ka selles suunas seadustega juba liigutud. Kuid samas soovitatakse vaadata näiteks Austraalia kogemuse poole, kus penisonifondidel on õigus investeerida väga kasumlikesse kinnisvaraprojektidesse ja taristuehitustesse.

Lisaks kritiseeritakse korralikult praegust Eestis ette nähtud süsteemi II sambasse kogutud raha välja võtmiseks juba pensioniikka jõudmise korral. OECD hindab, et penisonile minnes on raha kättesaamine II sambast sunniviisiliste kindlustuslepingute sõlmimise näol on läbipaistmatu ning samuti on halb tõsiasi, et kogutud raha ei saa tihti pärida.