Riigikohus ei võtnud menetlusse Tallinna Sadama kassatsioonkaebust, milles taotleti varasemalt Kiili kasuks tehtud kohtulahendite tühistamist teenistuslepingust tuleneva hüvitise maksmiseks konkurentsikeelu järgimise eest 12 kuu jooksul alates juhatuse liikme lepingu lõppemisest.

Seega jõustus vaidluses, mis oli eelnevalt kahel korral saanud sisulise hinnangu ka riigikohtult, kohtuotsus, mille kohaselt peab Tallinna Sadam maksma Kiilile hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest 12 kuu jooksul peale lepingu lõpetamist kokku summas 22 000 eurot, mille lisanduvad viivised summas 779,76 eurot.

Lisaks sellele peab Tallinna Sadam hüvitama Kiilile ka asjaga seotud menetluskulud LEADELL Pilv advokaadibüroo õigusabi eest, mis apellatsiooni- ja kassatsiooniastmes kokku moodustasid 13 610 eurot. Kohtuvaidluses Kiili esindanud vandeadvokaat Aivar Pilve hinnangul on kohtuvaidluses läbi põhjaliku ja pika menetluse põhjalikult analüüsitud juhatuse liikmega lepingu lõpetamisele kohaldatavaid nõudeid, samuti lepingu järgselt konkurentstikeelu kohaldamisega kaasnevaid põhimõtteid. Advokaadi sõnul on see õpetlik kaasus nii ettevõtete nõukogudele kui ka omanikele oma õiguste ja kohustuste mõistmiseks ja nende järgimiseks.

Allan Kiil on altkäemaksu võtmises süüdistatuna kohtu all. Süüdistuse kohaselt ulatub altkäemaksu summa 3,5 miljoni euroni.