„M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseerisime ja steriliseerisime tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

13. novembril Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) esitatud puhastuskava väljatöötamisel arvestas M.V.Wool mitmete erivaldkondade ekspertide arvamustega. Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti. Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele. Süvapuhastus algas peale VTA 25. novembri 2019 ettekirjutust.

„Oleme võtnud Vihterpalus peale süvapuhastust enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis Terviseameti ja Icosagen AS-i akrediteeritud laborite analüüsi põhjal olid puhtad. Vihterpalus on võtnud proovid ka VTA ning järgmisena edastame ametile taotluse proovide võtmiseks Harku tootmisüksuses," lisas Vetevool.

25.novembri ettekirjutusega keelas veterinaar- ja toiduamet M.V.Wooli kogu tegevuse.

Eelmise nädala lõpus alustas ettevõte 125 töötaja koondamist. Küsimusele, kas süvapuhastuse lõppemine seda protsessi mõjutab, vastas Vetevool: „Üritame olukorda lahendada. Kõik sõltub sellest, millal saab tehase uuesti käivitada."

„Me bakterit ei leidnud ja nüüd on pall VTA poolel, et kui kiiresti nemad toimetavad," lisas ta.

Esmaspäeval toimunud kohtuistungil jõudsid VTA ja M.V.Wool põhimõttelisele kokkuleppele, et ettevõte võiks siiski jätkata vahendustegevust, kus Norrast ostetakse toores kala sisse, see tuleb ettevõtte logistikakeskusse pakendatuna ning läheb siit samas pakendis ka ostjale edasi ehk kala ei puutu kuidagi ettevõtte tootmisega kokku.

Lisaks on veterinaar- ja toiduamet põhimõtteliselt nõus, et ettevõte võiks müüa ka laos olevat kinnisest taaras kuumutatud tooteid. Näiteks marineeritud angerjat.