Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul kasvab Eesti idufirmade kogukond jõudsalt ning Eestisse on tekkimas ka uute iduettevõtjate põlvkond. “Meie iduettevõtjate innovaatilised lahendused ja uued tehnoloogiad on eeskujuks nii Euroopas kui maailmas, kuid eriti suurt kasvupotentsiaali näitavad täna eelkõige rohemajandus ja finantsvaldkond,” rääkis ta.

Startup Estonia kogutud statistika põhjal saab välja tuua viis Eesti idusektorit iseloomustavat näitajat. Esimene neist on idufirmade arv – 2019. aasta lõpu seisuga tegutseb Eestis 650 iduettevõtet.

“Iduettevõtteks loeme lihtsustatult öeldes ettevõtet, mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule ning mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritavad. Samuti loetakse kokkuleppeliselt iduettevõtteks neid ettevõtteid, mis on tegutsenud kümme aastat või vähem,” selgitas Truu.

Startup Estonia on hetkel uuendamas Eesti Startup andmebaasi, mis viiakse üle uuele kaasaegsele platvormile. See lubab iduettevõtetel hõlpsasti endast märku anda ja kogukonnaga liituda. “Lansseerime meie uue andmebaasi järgmise aasta alguses. Tulevikus võimaldab see meil saada kohalikest iduettevõtetest palju täpsema statistilise ülevaate,” ütles Truu.

Teine oluline number, mis väärib siinse idufirmade kogukonna puhul välja toomist, on nende inimeste arv, kellele nad tööd annavad. Kui 2018. aastal töötas Eesti iduettevõtetes 3800 töötajat, siis selle aasta lõpuks ületas töötajate arv 5000 inimese piiri. Suurimad tööandjad Eesti idusektoris on jätkuvalt Transferwise, Pipedrive ja Bolt.

Kolmas oluline number on riigile makstavad maksud. Selle aasta lõpuks maksavad iduettevõtted kokku üle 60 miljoni euro tööjõumakse, mis on kolmandiku võrra enam kui 2018. aastal. Siis küündis tööjõumaksude maht 45.5 miljoni euroni.

Neljandana väärib väljatoomist, kui palju raha on siinsed idufirmad suutnud kaasata. Kui kümme aastat tagasi kaasasid iduettevõtted aastaga kõigest neli miljonit eurot, siis tänavu ületas Eesti idufirmadesse investeeritud summa 250 miljoni euro piiri. Siinsetel iduettevõtjatel on Truu sõnul häid teadmisi ja kogemusi nii toodete ja teenuste arendamises ning turule toomises kui ka investeeringute kaasamises.

“Eesti startup-kogukond on jõudnud arenguetappi, kus me ei pea enam kirjeldama, kes me oleme ja kust me tuleme, vaid saame ettevõtteid üles ehitada, arendada ja viia globaalsetele turgudele, luues väärtust nii investoritele kui ka majandusele ja ühiskonnale laiemalt,“ rääkis Truu.

Viienda ja viimase aspektina tasub ära märkimist, et Eesti idusektor on üks kiiremini kasvavaid sektoreid Eestis, mis kasvab üle 30% aastas, ületades oluliselt Eesti SKP kasvu.

“Kui varasemalt on meie eesmärk olnud startup-kogukonda elavdada, siis nüüd näeme selgelt, et Eestis on juba toimiv kogukond. Riigi ja ka meie eesmärk on pakkuda alustavale ettevõtjale sidusat, toetavat ja hästitoimivat keskkonda oma ideede elluviimiseks ning ka iduettevõtte loomiseks ja arendamiseks,” märkis Truu.

Eestis ühendab ja toetab iduettevõtjaid Startup Estonia. Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.