Mõlema M.V.Wooli tehase, nii Harku kui Vihterpalu, tegevus peatati veterinaar- ja toiduameti ettekirjutusega 25. novembril 2019. Kokku on ettevõte andnud koondamisteated üle 125 töötajale. Ettevõtte sõnul vajab nüüd Vihterpalu tehase taaskäivitamine VTA kinnitust, et kõik ettekirjutuses olnud eeltingimused on täidetud, Harku tehase puhul tulevad proovide tulemused hiljem.

KunSeaduse järgi tuleb koondamisest ette teatada 30 päeva ehk siis esimesed koondamised jõustuksid alates 13. jaanuarist.

„M.V.Wool AS viis Vihterpalu tehases 26. novembrist 11. detsembrini läbi süvapuhastuse. Selle järel võttis veterinaar- ja Ttiduamet (VTA) riikliku järelevalve raames 93 pinnaproovi, mida analüüsiti kolmes akrediteeritud laboris ning mis kõik osutusid listeeriavabaks. Lisaks võttis M.V.Wool enesekontrolli raames 20 pinnaproovi, mis olid akrediteeritud laborite analüüsi põhjal samuti puhtad. See kinnitab süvapuhastuse efektiivsust ning M.V.Wool on valmis Vihterpalu tehase taaskäivitamiseks 2. jaanuarist 2020, kuna on täidetud VTA ettekirjutuses sätestatud tingimus,“ M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool ettevõtte teates.

Vetevoolu sõnul saab ettevõte Vihterpalus loobuda ca 30 inimese koondamisest.

Täna võtab VTA kokku 105 pinnaproovi M.V.Wooli Harku tehases, mis saadetakse kontrollimiseks kolme akrediteeritud laborisse.

M.V.Wool tegi koos professionaalsete puhastusfirmadega tehastes põhjaliku puhastuse, mille käigus desinfitseeriti ja steriliseerisiti tootmispindu ja seadmeid kõikides ruumides. Puhastuse käigus pesti ja desinfitseeriti esmalt seadmed ja ruumid, seejärel võeti osadeks lahti seadmed, mille kõik pinnad pesti keemiliste pesu- ja desoainetega ning steriliseeriti. Lisaks seadmetele steriliseeriti kõrgel temperatuuril kõik töövahendid. Süvapuhastus oli täiendav meede lisaks ettevõttes alaliselt toimuvatele regulaarsetele puhastustöödele.

"Veterinaar- ja toiduamet võttis M.V.Wooli Vihterpalu tehasest kaks korda 31 proovi, mis saadeti analüüsimiseks kahte erinevasse laborisse. Vastusena saadud analüüsid näitasid, et proovides ei esinenud listeeriabakterit, mistõttu oleme asunud ettevõttele tehtud ettekirjutust üle vaatama. Sündiv otsus on avalik pärast seda, kui see antakse üle käitlejale," teatas VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. "Ettevõtte Harku tehasest võttis amet täna kaks korda 35 proovi, mis saadetakse samuti kahte erinevasse laborisse. Kui sealt võetud proovid on puhtad, on ettevõte teinud suure sammu selles suunas, et tehas uuesti avada."