Tallinki reisijate arv 2019. aastal jätkas kasvutrendi ning kokku veeti aasta jooksul grupi kõigil laevadel ja liinidel mullusega võrreldes 0,1% rohkem reisijaid, kokku rekordilised 9 763 210 reisijat (2018. aastal oli reisijate arv 9 756 611).

Kõige rohkem kasvas veetud reisijate arv ettevõtte Soome-Rootsi liinidel, kus 2019. aastal veeti 1,7% võrra rohkem reisijaid kui 2018.aastal. Kokku reisis Soome-Rootsi liinidel 2019. aastal 2 894 494 reisijat (2018. aastal 2 845 616 reisijat).

Ka Eesti-Soome ja Läti-Rootsi liinidel kasvas reisijate arv - vastavalt 0,7% ja 0,5% võrra. Eesti-Soome liinidel veeti 12 kuuga 5 115 602 reisijat (2018. aastal 5 079 861 reisijat) ja Läti-Rootsi liinil veeti rekordilised 799 961 reisijat (2018. aastal 796 041 reisijat). Reisijate arv kahanes mullusega võrreldes vaid Eesti-Rootsi liinidel, kus 2019. aastal veeti 7,9% võrra vähem reisijaid, kokku 953 153 reisijat (2018. aastal 1 035 093).

Ettevõtte poolt veetud reisijate sõidukite arv kasvas 2019. aastal Soome-Rootsi liinidel, kuid vähenes kõigil teistel ettevõtte liinidel. Kokku vedas Tallink Grupp 2019. aastal 1 110 314 reisijate sõidukit, mis on 1,3% võrra vähem kui 2018. aastal (2018. aastal 1 124 693 sõidukit). Aastaga kasvas ka kaubavedu Soome-Rootsi liinidel ja Läti-Rootsi liinil, kuid vähenes mullusega võrreldes teistel ettevõtte liinidel. Kokku vedas kontsern 2019. aastal 379 634 ühikut kaupa, mis on 1,4% võrra vähem kui aasta varem (2018. aastal 384 958 ühikut).

„Reisijatearvu kasvu 2019. aastal, mil meie tegevust mõjutasid mitmete laevade korralised hooldus- ja remonditööd esimeses kvartalis, koduturgude ja maailma majanduse suurenenud pinged ja tihenenud konkurents meie liinidel, võib lugeda heaks tulemuseks. Kindlasti aitas rekordilise reisijatearvuni jõudmisele kaasa suvine kõrgperiood, mil vedasime esmakordselt mitmel kuul järjest rohkem kui miljon reisijat kuus,“ kommenteeris avaldatud statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Neljanda kvartali tulemust mõjutas kindlasti ka Soomes novembris ja detsembri alguses toimunud postitöötajate streik, mistõttu ei jõudnud meie lojaalsusprogrammi klientideni Soomes õigeaegselt tavapärased jõulukampaaniapakkumised ning sellest tulenevalt oli märgata tavapärasest väiksemat jõulueelset reisimist soomlaste hulgas. Seda positiivsem on asjaolu, et neljandas kvartalis veetud reisijate ja reisijate sõidukite arvud mõlemad siiski suurenesid võrreldes 2018. aasta neljanda kvartaliga,“ lisas Nõgene.

„Veetud reisijate sõidukite vähenemine, kuid peamiselt kaubaveo vähenemine, on teemad, millega ettevõttes tõsiselt tegeleme. 2019. aasta jooksul tihenenud konkurentsitingimustes tuleb meil eelkõige just kaubaveovaldkonnas 2020. aastal oma tegevusi muutunud tingimustele vastavalt kohandada, et kaubaveo langustrend taas positiivseks pöörata. Sellega tegelikult täna juba ka tegeleme,“ ütles Nõgene.