Tallinna Direktorite Klubi president Sven Pertensi sõnul otsustas klubi juhatus Kaarel Suuki kasuks arvestades tema tippjuhiks sobivaid isikuomadusi, motiveeritust tööalaselt areneda ning laitmatut reputatsiooni. "Kaarel Suuk väärib klubi tunnustust selle eest, et olles pikaajaliselt töötanud ühes ettevõttes mitmetel ametikohtadel on ta tõestanud omanikele oma pädevust, töötahet, arenguvõimet ning kaastöötajate lugupidamist ja pälvinud sellega usalduse ettevõtet juhtida," tõi Pertens välja.

Klubi presidendi hinnangul on Ensto Ensek Eesti mõistes suur ettevõte nii oma personali suuruselt, müügitulude kogumahult kui ka ekspordi majanduslikelt näitajatelt. "Selle äriühingu juhil lasub tohutu vastutus: omanike ees äri kasumlikkuse ja järjepidevuse tagamisel, personali ees töökohtade säilitamisel, pideva arengu ja motivatsiooni loomisel, äripartnerite ees oma kohustuste täitmise kindlustamisel, võimude ees vastavate kohustuste täitmisel ja nii edasi," kirjeldas Pertens.

Aasta noor juht, Kaarel Suuk märkis auhinda vastu võttes, et see on au ning tunnustus kogu ettevõttele. "Mul on olnud õnne seda tööd teha ja väga tore on saada tunnustatud, aga kindlasti ei oleks ma täna siin, kui ei oleks sellist organisatsiooni ja meeskonda, see on olnud vägev teekond. Edu sõltub ikka tiimitööst. Minu ülesandeks on pigem innustada inimesi suurelt, julgelt ja loovalt mõtlema. Pean oluliseks positiivset töösse suhtumist, tahet midagi ära teha, endasse uskumist ja head organisatsioonikultuuri. Oskusi saab alati lihvida ja juurde õppida," märkis Kaarel Suuk, kes on kindel, et kõige suurema väärtuse annab ettevõttele töötajate kaasamine ning ainult rahulolev töötaja teeb ettevõtte edukaks.

Kaarel Suuk on Ensto Grupis töötanud 15 aastat ning täitnud erinevaid rolle kliendihalduses, müügiüksuses, logistikas ja juhtinud LEAN-projekte kontserni tehastes. Keila tehast juhtis Suuk alates 2015. aastast ning 2018. aastal sai temast Ensto Eesti tegevjuht. Ensto Ensek kuulub Ensto Gruppi ja tegutseb elektriseadmete ja -tarvikute valdkonnas ning toodab ainsana Eesti elektriautode laadijaid.

Tallinna Direktorite Klubi annab noore juhi preemiat välja alates 2013. aastast ning see on mõeldud kuni 40 aastasele Eesti tippjuhile, kes juhib edukalt Tallinnas või Harjumaal tegutsevat ettevõtet. Eelmisel aastal pälvis tunnustuse Tallink Takso ASi juhatuse esimees Tõnu Uusmaa.