„Pankadele on viimasel paaril aastal tekkinud suurem vastutus ja kohustus rahapesu vastu võitlemise vallas,“ märkis Kilu. „Meil on ka nulltolerants ehk me ei tohi kunagi eksida.“

Õige tee leidmine võib võtta natuke kauem aega.

„Usun, et pankade tehtud investeeringud personali ja infosüsteemidesse hakkavad kunagi oluliselt paremini tööle,“ lausus ta.

Kõrgema isikuga kliendile kontot avades ei tea, millised võivad riskid olla.

„Võib-olla tuleb midagi välja nädala, aasta, viie aasta või kümne aasta pärast,“ ütles Kilu. „Täna võib kõik ok olla. Ehk ei oleks pidanud seda kontot avama? Me ei tea, mis sellega kaasneda võivad. On see avalikuse tähelepanu, mainerisk või uurimised ja trahvid. Sellist umbmäärast riski on pankuril väga raske võtta.“