Eelmise aasta lõpus valmis justiitsministeeriumis üürisuhteid reguleeriv eelnõu, mis võimaldab tulevikus üürileandjatel üürnikelt muu hulgas korterite remontimist nõuda ja suitsuanduri patareide vahetamata jätmise eest leppetrahvi teha.

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu kohta on teiste seas tagasisidet saatnud Tartu ringkonnakohus, kes teatas, et toetab eelnõu ning neil ei ole selle kohta lisamärkusi ega -ettepanekuid, ning Tallinna ringkonnakohus, kes võttis oma Tartu ametivendadest hoopis teistsuguse positsiooni.

Tallinna ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa kirjutas justiitsministrile saadetud arvamuses, et nende tsiviilkolleegiumi praktika ei kinnita üheselt selliste probleemide esinemist, mida soovitakse plaanitava eelnõuga lahendada.

Ta lisas, et kavandatavad muudatused, eelkõige ruumide korrashoiukohustuse panemine üürnikule ning tagatisraha regulatsiooni ümberkujundamine, loovad uusi mahukaid vaidluskohti ja toovad suure tõenäosusega kaasa üürivaidluste kohtuliku lahendamise pikema kestuse.

"Seetõttu jääme esitatud seisukohtade juurde ning palume neid täiendavalt eelnõu menetlemisel kaaluda," lausus Lapimaa.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.