Novembris sai EKRE rahalisi annetusi kahelt osaühingult. Kolmel korral annetas erakonnale Dixi Export OÜ, mis kokku andis erakonnale 600 eurot. Inforegistri järgi kuuluvad ettevõtte juhatusse kaks inimest: Lauri Jürgenson ja Jaanika Künnarpää, kes mõlemad on EKRE liikmed. "Meil on ettevõttes konkreetsed arved, millega oleme ostnud ajalehes reklaamiruumi," sõnas Künnarpää selgituseks.

Lisaks sai EKRE sada eurot osaühingult Vanamurru mets. Selle juhatuse liige Eero Kalmet sõnas ka Delfile, et kandis erakonnale raha EKRE Pärnu piirkonna lehes avaldatud reklaami eest.

Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir Delfile, et EKRE oli tõepoolest saanud osaühingutelt korduvaid annetusi. "Erakonnaseadus ütleb päris täpselt, millisel viisil erakonnad tohivad saada tulusid ja millised nõuded on annetusele. Eestis on üks põhireegleid, et juriidilise isiku annetus erakondadele on keelatud."

Komisjon ei ole sel teemal EKRE-ga veel suhelnud. "Aruannete esitamise tähtaeg oli alles praegu. Meie korraline komisjoni istung on järgmisel nädalal ning nende aruannete läbivaatamine on üks päevakorra punkt. Sellisele asjale me oleme kindlasti sunnitud reageerima."

EKRE aseesimees Martin Helme ütles juhtunud kommenteerides: „Tegemist on raamatupidamisliku eksitusega. Nimetatud summad ei ole annetus, vaid tulu erakonna majandustegevusest. Viime aruannetesse parandused sisse.“

Juriidilise isiku annetus loetakse automaatselt keelatud annetuseks ning see tuleb erakonnal tagasi kanda.

EKRE tulude ja laekumistega saab tutvuda SIIN.

§ 121. Erakonna rahastamise põhimõtted ja teabe avalikustamine


 1. Erakond on kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse vähemalt käesolevas peatükis ettenähtud viisil.
 2. Erakond võib tulu saada üksnes järgmistest allikatest:
  1. erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksud;
  2. käesoleva seaduse alusel makstavad eraldised riigieelarvest;
  3. käesolevas seaduses sätestatud tingimustel tehtud annetused;
  4. tehingud erakonna varaga.
§ 12 3. Annetus

 1. Annetus käesoleva seaduse tähenduses on Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilisest isikust annetaja poolt vabatahtlikult oma vara arvelt erakonna tegevuse toetamiseks erakonnale või erakonna liikmele loovutatav rahaliselt hinnatav hüve, sealhulgas teenus, kuid välja arvatud vabatahtlik töö.
 2. Annetus, mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele, on keelatud. Eelkõige on keelatud:
  1. anonüümne annetus;
  2. juriidilise isiku annetus;
  3. kaupade, teenuste või varaliste õiguste loovutamine või kasutusse andmine erakonnale tingimusel, mis ei ole kättesaadav teisele isikule;
  4. tavapäraselt siduvatest kohustustest vabastamine;
  5. erakonna vastu suunatud nõudest loobumine;
  6. kolmandate isikute poolt erakonna eest erakonna teadmisel viimase kulutuste tasumine või erakonnale soodustuste tegemine, välja arvatud juhtudel, kui selliste kulutuste tasumine või soodustuste tegemine on kättesaadav tavapärases majandustegevuses ka teistele isikutele;
  7. annetus, mis on tehtud füüsilise isiku vahendusel ja kolmanda isiku vara arvelt;
  8. välismaalaste annetused, välja arvatud Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega isikute annetused.
Allikas: erakonnaseadus, Riigi Teataja