Automatiseerimise ajastul muutuvad need oskused järjest olulisemaks, sest kuigi mitmedki ülesanded täidab edaspidi automaatika, siis oskused nagu emotsionaalne intelligentsus ning õpetamise võime, jäävad ikka inimesele. Nagu väidab Harvard Business Review, aitab just nende oskuste omandamine ning arendamine olla edukas vaatamata sellele, kui suure osa töödest tehnoloogia asendab.

LinkedIni juhatuse esimees Jeff Weiner kinnitas koguni, et pehmed oskused on tänapäeval olulisemad kui programmeerimine. Hiljutine uuring leidis, et kui juhid ei suuda töötajatega efektiivselt suhelda või nende karjääri arendada, siis töötajad lihtsalt lahkuvad sellest firmast.

Siin on 20 nn pehmet oskust, mis on edukaks juhtimiseks olulised, suisa möödapääsmatud ning nõuanded nende rakendamiseks:

1. Parimad suhtlejad ei oska mitte ainult enda mõtteid väljendada, vaid on ka suurepärased kuulajad

Me kipume ruumi kõige valjemat häält võimu ja kontrolliga seostama, kuid edukad juhid mõistavad teiste mõtete ning ideede kuulamise tähtsust.

Nõuanne: keskendu kuulamisele, pühendu, tee märkmeid, ära anna hinnanguid, ole avatud teistele arvamustele.

2. Suhtlemine on suhtele loomiseks ning hoidmiseks peamine

Ideede vahetamises vilunud juhid suudavad efektiivsemalt töötajaid juhtida ning tulemuslikku töökeskkonda luua.

Nõuanne: suhtle viisakalt, ole enesekindel, toeta mõtteid faktidega ning väldi ebakindlust peegeldavaid väljendeid nagu „võib-olla", „võimalik", „võiks", „ASAP"

3. Kehakeel on sageli sõnadest olulisem

Uuringu kohaselt on väljaöeldud sõnadel kuulaja tõlgenduses vaid 7% osatähtsus, samas kui kehakeele mõju on 55%.

Nõuanne: rääkides hoia silmsidet, sellega näitad austust ning siirust ning oled enesekindel. Väldi häirivaid või huvipuudust peegeldavaid žeste nagu ristatud käed või ehete ning riiete puudutamine. Samuti jälgi, et su näoilme väljendaks edastatavat mõtet.

4. Head juhid oskavad ka halbu uudiseid taktitundeliselt edastada

Kellelegi ei meeldi halbu uudiseid teatada, kuid iga juht teab, et see on osa tema tööst. Häid juhte eristab oskus halbu uudiseid taktitundeliselt edasi anda.

Nõuanne: edasta halvad uudised isiklikult, mitte meili teel või memos. Võta vastutus ning ole nii aus kui võimalik. Anna töötajatele võimalus vastata ning rääkida, kuidas uudis neid mõjutab.

5. Oskus „ei" öelda on hea suhtlemise tunnus

Töötajatele ning nende ideedele „ei" ütlemine moodustab iga juhi tööst suure osa. Siin on olulise tähtsusega oskus seda tundlikult teha.

Nõuanne: ole ära öeldes empaatiline, et inimesed teaksid, et sa mõistad olukorda. Selgita oma äraütlemise põhjusi ning lõpeta vestlus positiivses toonis pakkudes teistsugust abi.

6. Liidrid oskavad läbi rääkida ning kõikidele sobivaid lahendusi leida

Suurem osa juhte peavad päevad läbi läbirääkimisi- klientidega, töötajatega, aga ka pere ning sõpradega. Kõige edukamad läbirääkijad on õiglased ning arvestavad oma tahtmise läbi surumisel ka teiste soovidega.

Nõuanne: hinda olukorda läbi teise inimese silmade, ole valmis pakkuma mitmeid lahendusi. Näita, et oled teist poolt kuulanud ning mõistnud ning paku välja abistamisvõimalus, mis näitavad, et oled meeskonnamängija.

7. Töötajate ning kolleegidega sõbralik suhtlemine on kohustuslik

Sõbralikud suhted juhtide ja töötajate vahel on sidusa ning tulemusliku töökeskkonna loomisel hädavajalik.

Nõuanne: pöördu inimestega suheldes alati nende poole nimega, näita huvi töötajate elu vastu, väljenda tunnustust ning hinda panustamist ning pane oma töötajad end olulisena tundma.

8. Liidrid kritiseerivad austavalt ning konstruktiivselt

Kui töötajate tulemused ei ole optimaalsed, siis peab juhi kriitika olema kõrgetasemeline ning läbimõeldud.

Nõuanne: edasta kriitikat eraviisiliselt, ära näita näpuga, ära ilusta probleemi, väljenda täpselt millist muutust soovid ning küsi inimese panust nii, et nad tunnevad end lahenduse osana.

9. Liidrid oskavad raskete töötajatega hakkama saada

Liidrid peavad teadma, kuidas hakkama saada nende töötajatega, kelle suhtumine ning käitumine võivad töökohta mürgitada. Eriti seetõttu, et töötajad hindavad juhti selle põhjal, kuidas ta olukorda lahendab.

Nõuanne: tegele probleemiga kohe, mitte ära lükka seda edasi. Ebasoovitavale käitumisele viidates tugine dokumenteeritud infole, pane käitumise muutmiseks paika plaan ning jälgi igapäevaselt, et positiivne muutus oleks püsiv.

10. Head juhid on sõbralikud, kuid väldivad liiga isiklikke suhteid

Professionaalsuse säilitamine võib olla väga keeruline neile juhtidele, kes on paljude töötajatega sõbralikes suhetes. Tuleb mõista, et töö ning eraelu vahele tuleb piir tõmmata.

Nõuanne: kui töötad koos sõpradega, sea selged piirid. Ole õiglane kõikide alluvatega, olenemata sõprussuhetest ning väldi erikohtlemist ning teeneid.

11. Head juhid kohanevad muutustega

Inimesed reageerivad muutustele väga erinevalt. Muutuste ajal ootavad töötajad juhilt kindlust, juhiseid ning stabiilsust.

Nõuanne: lase töötajatel oma mõtteid väljendada, keskendu positiivsele ning vasta küsimustele.

12. Efektiivsed suhtlejad suudavad vastupanule vastata ilma kaitseseisundisse asumata

Juhid seisavad alati silmitsi vastupanuga. Juhte hinnatakse selle järele, kuidas nad sellega hakkama saavad.

Nõuanne: tegele vastupanuga kombekalt, keskendu teemale ning väldi vastasseisu. Võta vastutus ning palu vastuseisjalt lahenduse leidmiseks abi.

13. Juhid tegelevad pidevalt töötajate kaebustega

Head juhtimisoskused tähendavad kaebuste taktitundelist ning õiglast lahendamist.

Nõuanne: Ära kurda, esita kaebajatele küsimusi, et nad suudaksid muutuda osaks lahendusest. Kaalu sellise reegli kehtestamist, et nuriseda ja kurta võiv vaid siis, kui pakutakse ka võimalikku lahendust.

14. Suhtlemine ning head kombed käivad käsikäes

Viisakad inimesed eristuvad ning meeldivad teistele. Head kombed mitte ainult ei aita töötajatega positiivseid suhteid luua, vaid annavad ka kogu meeskonnale eeskuju.

Nõuanne: austa inimeste aega ning ole koosolekutel varakult. Pane telefon hääletuks, ära sega vahele ning pea meeles öelda „palun" ning „aitäh".

15. Erimeelsustes ja vaidlustes ole lugupidav

See, kuidas juht end vaidlustes üleval peab, räägib palju tema oskuste kohta. Parimad liidrid jäävad alati rahulikuks, teiste vaatenurkade osas avatuks ning püüavad saavutada õiglast tulemust.

Nõuanne: leia kesktee, ole viisakas, säilita rahulik ning kindel hääletoon. Väldi vaidlustes teise osapoole ärritamist ning keskendu lahenduse leidmisele ning edasi liikumisele.

16. Delegeerimine annab aega kiireteks ülesanneteks

Kuigi delegeerimine võib näida lihtsa ülesandena, nõuab see osavust ning oskust töötajaid motiveerida ülesannet omaks võtma ning efektiivselt täitma.

Nõuanne: sõnasta ülesanne ning soovitud tulemus selgelt. Selgita võimalikke takistusi ning paku töötajale võimalikke ressursse.

17. Juhi üks kõige olulisem ülesanne on töökoha moraali ehitamine ning hoidmine

Kõikides ettevõtetes muutuvad töötajad vahel ebakindlaks ning on stressis. Ja neil on tarvis tugevat juhti, kes nende emotsionaalseid vajadusi arvestab.

Nõuanne: jaga regulaarselt informatsiooni, teavita muutustest ning ettevõtet puudutavatest uudistest nii, et töötajad ei tunneks end kõrvale jäetuna. Paku kasvuvõimalusi ning selgita, milline mõju ning tähtsus on töötajatel ettevõttele.

18. Liidrid oskavad head tööd tunnustada ning ka sõnades välja tuua

Parimad liidrid oskavad tunnustust avaldada ka teisiti kui vaid õlale patsutades.

Nõuanne: tunnusta inimesi erinevate saavutuste eest, tähista häid tulemusi kohtumistel, kus ka teised saavad töötajat õnnitleda ning muuda kiitus personaalseks.

19. Liidrid ei lase halval käitumisel firmakultuuri rikkuda

Juhid peavad suutma ära tunda ning kõrvaldada käitumist, mis kahjustab kliente, tulemuslikkust ning ka kogu ettevõtte moraali.

Nõuanne: jälgi ilminguid kus töötaja hilineb, segab teisi, tungib kolleegi isiklikku ruumi, kasutab kohatuid nalju või märkusi ning kurdab pidevalt.

20. Head juhid teavad, millal on aeg akusid laadida

Töö ja isikliku elu tasakaal ei ole mitte ainult töötajate heaolu tagamise võti, vaid see on kriitilise tähtsusega ka tulemuslikkuse tagamisel. Head juhid mõistavad, et lubades töötjatel puhata ning akusid laadid, muudavad nad töötaja tööl tulemuslikumaks.

Nõuanne: näita eeskuju. Ka juhid peavad kontorist väljaspool aega veetma.