"Valitsus otsustas jätkata seda poliitikat, mida eelmine valitsus alustas, ja see on see, et hoida riigiettevõtete nõukogudest politiseerimine eemale. Eestis on olnud väga pikalt see, kui erakondade peakontorid on määranud poliitikuid riigiettevõtete nõukogudesse. Ma arvan, et see ei ole õige ja seda joont hoiab ka tänane valitsus," vastas peaminister valitsuse pressikonverentsi järel esitatud küsimusele, miks otsustas valitsus eelmisel nädalal riigi äriühingute nõukogude nimetamiskomiteesse kaks erakonda kuuluvat liiget nimetada.

Ta rõhutas, et nimetamiskomitee liikmel on väga konkreetne, selge ja läbipaistev tegutsemisjuhis. "Seda ta ei saa kuidagi rikkuda. Seal ei ole mingit võimalust mingisuguseid politiseerimisi teha. Vastasel juhul nimetamiskomitee liige ei saa sinna kuuluda. Aga seadus kuidagi ei ütle ka seda, et see ettevõtte tippjuht, kes nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil tegutseb või on tegutsenud, ei tohi kuuluda kuhugi erakonda," rääkis Ratas.

"Veelkord, me hoiame sama positsiooni, mida on hoidnud eelmine valitsus," ütles Ratas ja märkis, et riigiettevõtete majandustulemused on viimase kolme aasta jooksul paranenud.

Küsimuse peale, kas see ei näi politiseerimisena, kui EKRE-sse kuuluv rahandusminister Martin Helme nimetab komiteesse EKRE liikme Argo Luude ja Isamaasse kuuluv justiitsminister Raivo Aeg nimetab komiteesse Isamaa erakonda kuuluva Reet Roosi, küsis Ratas vastu, kas Keskerakond nimetas ka Keskerakonda kuuluva liikme komiteesse.

Ta märkis, et majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepanekul nimetatud komitee liige Kaido Padar oli nii nõunik nii Isamaa Erakonda kuuluvale Tallinna linnapeale kui ka temale endale.

"Veelkord, nimetamiskomitee liikmete nimetamine ei sõltu parteipoliitilisest piletist, vaid peab sõltuma inimese professionaalsusest, sellest, missugused on tema juhtimisomadused ja juhtimiskompetents. Aga tal on ka väga selge reeglistik. Ma ei nõustu kuidagi sellega, et nimetamiskomiteed on politiseeritud ja mindud tagasi Reformierakonna-aegsele riigiettevõtete nõukogude nimetamisele, kus seda teevad erakonna poliitikud. Mõned on väitnud, et seda tegid toona erakondade peakontorid või peasekretärid. Seda ma ei toeta kindlasti," lausus Ratas.

Küsimusele, kuidas suhtuda rahandusminister Martin Helme väljaütlemisse, et nimetamiskomitee mehitamine oma erakonna liikmega on teadlik otsus, et valitsusel oleks võimalik riigifirmade juhtimist mõjutada, vastas peaminister, et riigiettevõtetest rääkides tuleb teemat vaadata kahelt poolt.

"Üks pool on see, mis tuleneb äriseadustikust, mis tugineb äriloogikale. Aga on ka teine pool — sotsiaalne pool. Väga paljud riigiettevõtted pakuvad neid teenused, mis oleksid hoopis teistsugused teenused ja hoopis teistsuguse maksumusega, kui see oleks avatud konkurentsiturul. Võtame kasvõi postiteenuse. Siin on ju riigil oma huvid. Ja kõigi riigiettevõtte üldkoosolekud on ministrid. Selles mõttes see hea koostöö riigiettevõtete nõukogude liikmete, riigikogu ja valitsuse vahel peaks kindlasti olemas olema," sõnas Ratas.

Kuivõrd nimetamiskomitee liikmete puhul on oluline ka nende laitmatu taust, on tõstatunud küsimus ka rahandusministri ettepanekul komiteesse nimetatud Argo Luude sobivus, kuna ta on süüdi mõistetud hankel kokkumängus. Ratas rõhutas, et Luude karistus on kantud ja inimesele tuleb anda uus võimalus. "Nagu ma ütlesin, tuleb vaadata ka, kus on inimene ettevõtteid või rahvusvahelisi ettevõtteid juhtinud. See on kindlasti ka oluline."

Nimetamiskomitee ja selle politiseerimine

Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee ülesandeks on teha ministritele ettepanekuid riigifirmadele nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, samuti nõukogu liikmete arvu ja neile makstava tasu kohta. Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 120 nõukogu liiget.

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati valitsuse 26. jaanuari 2017. aasta korraldusega nimetamiskomitee ja selle vedajaks oli siiani pangajuht Erkki Raasuke.

Möödunud neljapäeval otsustas valitsus, et riigifirmade nõukogudesse hakkavad liikmeid valima tööandjate keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar, rahandusministri ettepanekul Argo Luude (EKRE), majandus- ja taristuministri ettepanekul Kaido Padar ja justiitsministri ettepanekul Reet Roos (Isamaa). Tamsar, Luude, Padar ja Roos vahetavad välja tänased liikmed Erkki Raasukese, Gunnar Oki, Sven Pertensi ja David James O'Brock-Kaljuvee.

Parteilaste komiteesse nimetamise teeb küsitavaks asjaolu, et komitee loodi põhimõttega riigifirmade nõukogud poliitikutest puhastada.

Nimetamiskomitee koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on ametikohapõhised (rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja teine kantsler roteeruvalt äriühingu haldusala ministeeriumi järgi) ning neli nimetab valitsus kolmeks aastaks.