Ettepanek suurendada fondide laenuvõtmise võimalust näitab, et Isamaa arvestab võimalusega, et tekib fondijooks ja inimesed soovivad korraga oma pensioniraha välja võtta. Selle asemel, et seda riski vähendada, tahetakse pankadele anda võimalus väljamaksed laenurahaga kinni maksta.

Teine ettepanek, mis lubab oma teise sambasse koguneenud raha ühekorraga välja võtta, viitab sellele, et eesmärgiks on võimalikult palju raha kohe ja ruttu tulumaksuna eelarvesse saada. Tänasel komisjoni istungil rõhutasid turuosalised, et pesnioniraha väljavõtmine ei tohi olla emotsioonil põhineva otsus, see peaks toimuma osade kaupa, ajalise viitega ja põhjaliku nõustamise tulemusena. Rahanduskomisjoni esimehe pakutud muudatus aga annaks täpselt vastupidise tulemuse.”