Kui 2018. aastal veeti raudteel konteinerites 52 428 TEU-d kaupu, siis eelmise aasta jooksul liikus mööda rööpaid 76 756 TEU-d kaupu, mis tähendab 46-protsendilist kasvu. Tonnides kasvas konteinervedude maht koguni 110%, ulatudes 636 000 tonnini.

„Suurele konteinervedude kasvule on jõuliselt kaasa aidanud meie multimodaalsete vedude projekt, mis moodustas kogukasvust pea poole. Eelmise aastaga võrreldes tõime maanteelt raudteele 12 000 TEU-d rohkem kaupu,“ sõnas Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu. „Lisaks meie pingutustele andsid oma panuse ka kaubaveo kliendid ise, kes järjest rohkem hindavad meie loodussäästlikku ning liiklusohutut teenust.“

Kaubagruppidest liikusid konteinerites kõige enam väetised ja keemiakaubad. Multimodaalvedude lõikes aga saematerjal, killustik, vili ja puitpelletid.

Toomsalu sõnul on multimodaalsed veod selges kasvutrendis. 2020. aastal prognoosib ettevõte raudteele tuua veel täiendavad 16 000 TEU-d kaupu ehk kasvatada multimodaalsete vedude kogumahuks umbes 30 000 TEU-d.

Operaili panus kaupade toomisel maanteelt raudteele on kooskõlas Euroopa Komisjoni avaldatud The European Green Deal´i ehk rohelise kokkuleppega, mille üheks suureks eesmärgiks on suunata 75 protsenti maanteevedude kaubamahust rongidele ja laevadele. „Maanteevedude asendamine raudteel liikuvate konteineritega aitab lisaks looduse säästmisele kaasa ka liiklusohutuse suurendamisele meie riigis,“ ütles Operaili juht. „Kui võtta, et ühe konteineri liikumine raudteel asendab kaubaauto edasi-tagasisõidu, siis suutsime 2019. aasta jooksul liiklusest eemal hoida üle 8 000 veoki sõidu.“