Platvormi teates on kirjas, et esiteks on majatootja Q-Haus Baltic OÜ endine omanik ja juhataja Reino Soots vaikselt lahkunud Q-Haus Baltic OÜ tütarettevõtte Q-Haus Prefab OÜ omanike ja juhatuse seast, ettevõtte omanikuks ja juhiks on saanud ettevõtete "matmisega" tegelev Jüri Žukov. Võlausaldajate eksitamiseks on ettevõte saanud ka uue ärinime QHP123 OÜ.

Aja juurde võitmine

Teiseks on QHP123 OÜ (endine Q-HAUS PREFAB OÜ) vaidlustanud kohtutäituri poolt arestimisel määratud kinnisasja hinna.

Täitemenetluse seadustiku § 74 lg-st 8 tulenevalt ei saa kohtutäitur jätta hinna vaidlustamise kaebust rahuldamata ning on seetõttu esitanud Harju Maakohtule taotluse eksperdi määramiseks, millega on rahuldanud QHP123 OÜ kaebuse, on teates kirjas.

Kuna vaidlustatud on arestimise hind ja sellega vara enampakkumise alghinnad, ei ole hetkel enampakkumise läbiviimine võimalik ja seda kuni kohtutäituri avalduse lahendamiseni kohtu poolt. Otsuse enampakkumise alghinna osas teeb kohtutäitur pärast eksperthinnangu või hinna vaidlustamisega seotud kohtumenetlust lõpetava lahendi saamist.

„Arestimisel määratud kinnisasja hinna vaidlustamine annab Reino Sootsi poolt kontrollitud Q Prefab OÜ-le täiendavat aega laenu tagatiseks seatud tootmishoonete kasutamisel, kus ettevõte jätkab elementmajade tootmist," öeldakse investoritele.

Taust

Tulenevalt Q-Haus Baltic OÜ (uue ärinimega Pessaraag OÜ) poolse Crowdestate'i investoritega sõlmitud laenulepingute rikkumisest saatis Crowdestate Collateral Agent OÜ 17.09.2019 ettevõttele avalduse sõlmitud laenulepingute üles ütlemiseks ning nõude võlgnevuse tasumiseks. Laenulepingute kehtivuse viimaseks päevaks oli 24.09.2019.

Crowdestate Collateral Agent OÜ palus Q-Haus Baltic OÜ-l (uue ärinimega Pessaraag OÜ) tasuda kogu võlgnevus 8. oktoobriks 2019 kogusummas 786 423,54 EUR.

Q-Haus Baltic (uue ärinimega Pessaraag OÜ) on kinnitanud nõude kättesaamist, kuid ei tasunud nimetatud kuupäevaks võlgnevust. Seoses sellega esitas Crowdestate Collateral Agent OÜ 09.10.2019 kohtutäiturile avalduse tagatisvara realiseerimiseks.

„Koheselt peale laenulepingute sõlmimist Crowdestate'i investoritega alustas hr. Reino Soots Q-Haus Baltic OÜ varade ja äritegevuse üleviimist uutesse ettevõtetesse. Nimetatud tegevuste tulemusel on Q-Haus Baltic OÜ muudetud varatuks. Oleme algatanud tagatiseks seatud kinnistu täitemenetluse, peale mille müüki selgub investoritele tagastatava võimaliku summa suuruse. Juhul, kui tagatise realiseerimisest saadavast rahast ei piisa investorite nõuete rahuldamiseks, esitame nõuded hr. Reino Sootsi vastu isiklikult," on Crowdestate varasemalt kirjutanud.