Grupi 2019. aasta neljanda kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 14,1 miljonit eurot, mis on 22,0% kõrgem eelnenud aasta võrreldava perioodi kasumist. Grupi 2019. aasta puhaskasum oli 31,1 miljonit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 2,3% kõrgem. Maksueelne kasum oli kaheteistkümnel kuul 37,7 miljonit eurot, kasvades varasema aastaga võrreldes 2,5%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,3 miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,7 miljonit eurot. Puhaskasumit vähendas 1,5 miljoni euro võrra 2019. aastal esmakordselt rakendatud IFRS 16 põhine rendilepingute arvestus.

Müügitulud näitasid 2019. aasta viimases kvartalis aasta keskmisega võrreldes veidi suuremat kasvuhoogu. Märkimisväärselt kasvatas neljandas kvartalis müügitulu Grupi autosegment (38,2%), mille müügitulu kasvu toetas lisaks KIAdele edukas Peugeot'de müük. Novembris avas autosegmendi Läti ettevõte Verte Auto Riias täiesti uue, Ida-Euroopa kaasaegseima Škoda täisfunktsionaalse esinduse ja alustas Škodade müügiga, mis on sobivaks täienduseks Grupi autosegmendi margivalikule. Rõõmustada võime Grupi kõikide e-poodide jätkuvalt jõulise ligi 40%lise kasvu üle võrreldes 2018. aastaga. Supermarketite segmendis 2019. aastal uusi kauplusi ei avatud, kuid IV kvartalis läbisid renoveerimise 2 Selveri kauplust. Kaupluste ajutise renoveerimiseks sulgemise tõttu jäi supermarketite kvartaalne müügitulu kasvunumber eelevatest kvartalistest madalamaks. Tulevikutuludele suunatud arenduste ühekordsed kulutused - Selverite renoveerimised supermarketite segmendis, Škoda müügiesinduse avamine autosegmendis ning inkassatsiooniteenuse arendamine Viking Securitys Kaubamajade segmendis tõid kaasa maksueelse kasumi mõningase languse võrreldes aasta varasema sama perioodiga antud segmentides. 2019. aastal suutsid supermarketid ning kaubamajad parandada brutorentaablust, kuid Grupi olulise kaaluga autosegmendi ärimudeli suundumine mahukamale fleet-müügile mõjutas marginaali ka Grupi konsolideeritud tasandil. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga 8,0%, mis on samal tasemel Eesti keskmise palga kasvuga.

Neljanda kvartali arendustöödest võib välja tuua põhjaliku renoveerimise läbinud Pelgulinna ja Jõhvi Selveri kauplused. SelveEkspressi teenust laiendati 52 Selveri kauplusesse. e-Selveri teeninduspiirkond laienes 2019. aastal kahel korral ja 2019. aasta lõpuks oli teenusega kaetud kogu Tallinn ja Harjumaa, Rapla ja osa Raplamaast ning Pärnu linn ja selle lähiümbrus. 2020. aasta algusest laienes e-Selveri teenus Tartusse, tõstes e-Selveri suurima toidukaupade sortimendi ning teeninduspiirkonnaga toidukaupade e-poeks Eestis. Lisaks valmis juba eelpool mainitud uus Škoda täisfunktsionaalne müügiesindus Riias. Aruandeperioodi olulise arendusena jätkuvad aktiivselt Tallinnas Kulinaaria keskusköögi tootmishoone ehitustööd. Kulinaaria uue tootmishoone valmimine ning keskusköögi äritarkvara vahetus on kavandatud 2020. aasta esimesse poolde. Peale uue hoone valmimist on kavandatud vana tehasehoone renoveerimine ning kogu uuenenud tootmiskompleks peaks lõplikult valmima 2020. aasta lõpuks. Tootmise laienedes on oodata uusi tooteid valmistoidu kategoorias eestlaste armastatud kaubamärgi Selveri köök alla ja uusi põnevaid kondiitritooteid Van Kook kaubamärgi alla. 2019. aastal uuendati kinnisvarahalduse ja kingasegmendi äritarkvarasid ja jätkati e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamist. Kingasegmendis renoveeriti Kristiine Keskuse, Võru Kagukeskuse ja Tartu Kaubamaja SHU kauplused. 2019. aasta esimeses pooles tuli panustada kõigi Grupi toidukaupluste ümberehitustesse seoses seadusemuudatusega, mis piiras alkoholi väljapaneku nähtavust kauplustes.

Suurema tähelepanu all on olnud Grupi ettevõtetes vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine ning selle propageerimine. Erilise tähelepanu all olid 2019. aastal pakendite, eelkõige kilekottide, kasutamise vähendamine müügisaalides. Aasta jooksul on Grupi kauplustest ringlusesse jõudnud üle miljoni koti vähem kilekotte kui 2018. aastal. Lisaks pakendite hulga vähendamisele paneme rõhku ka sellele, et käibel olevad pakendid oleks keskkonnasõbralikud ja valmistatud eelistatult juba taaskasutatud materjalidest. 2020. aastal plaanib Selver üle minna taaskasutatud ja biolagunevatest materjalidest valmistatud toidukarpidele kõikides 53 kaupluses üle Eesti.

Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku raamatupidamisstandardit IFRS 16 „Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendi-maksete nüüdisväärtuses ning kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustus-telt kasumiaruandes. Seisuga 31.12.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 99 126 tuhande euro ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 100 630 tuhande euro ulatuses. IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev: