Organisatsioon tugineb 2018. aasta lubadusele muuta 2025. aastaks 100% pakenditest ringlusse võetavaks või taaskasutatavaks. Perioodi vältel vähendatakse plastiku kasutamist ühe kolmandiku võrra. Samal ajal käib koostöö teiste ringmajanduse edendajatega. Suurem eesmärk on puhastada kõik maailma veed (ookeanid, mered, järved ja jõed) plastjäätmetest.

Toidu kvaliteedi ja ohutuse tagamisel on suur roll pakenditel. Toidutööstuses kasutatakse vähe töödeldud plasti, sest enamik materjale on toiduohutuse tõttu taaskasutuseks sobimatud. Turu loomiseks hangib Nestlé kuni 2 miljonit tonni ringlussevõetud ja toidu pakendamiseks sobivat plasti ning eraldab nende materjalide eest tasumiseks kuni 2025. aastani rohkem kui 1,4 miljardit eurot.

Jäätmevaba tuleviku peamised väljakutsed on pakendite uuendused ja uued materjalid, täitmissüsteemid ning ringluse lahendused. Lisaks teaduslikele uuringutele Nestlé Pakenditeaduste Instituudi poolt käivitab ettevõte enam kui 230 miljoni euro suuruse jätkusuutliku pakendamise riskifondi. Selle abil investeeritakse alustavatesse ettevõtetesse, mis keskenduvad pakendite ohutule taastootmisele.

Need kaks algatust toetavad ettevõtte eesmärki saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside null netoheide. Eesmärki aitavad veel saavutada: igapäevane suuremahuline teadustöö, jõupingutused pakendite hankimises, taastootmises ja ringlusse võtmises. Sealjuures on ettevõttele oluline olla läbipaistev – eesmärk on anda avalikult teada arengutest ning tulevikus regulaarselt tutvustada uusi ideid.

"Ükski plastik ei tohiks sattuda vabasse loodusesse," sõnas Nestlé tegevjuht Mark Schneider. "Ringlussevõetud plastide toidutööstusesse toomine on meie jaoks tohutu väljakutse. Lõppkokkuvõttes tahame lisaks plastiku kui materjali kasutamise minimeerimisele ja jäätmete koristamisele pöörata rõhku sellele, et meie pakendid oleksid taaskasutatavad. Astume julgeid samme selle suunas, et luua innovatsiooni pakenditööstuses. Innustame ka kõiki teisi selle teekonnaga liituma."

Ellen MacArthuri fondi tegevjuht Andrew Morlet lisab: “Meil on hea meel tõdeda, et Nestlé eraldab ligi 2 miljardi euro suuruse investeeringu ringmajanduse loomiseks plastidele ja vähendab samal ajal algplasti kasutamist 2025. aastaks ühe kolmandiku võrra. Me kõrvaldame plastiku, mida me ei vaja, loome innovatsiooni uute materjalide tootmisel ja taaskasutamisel. Sealjuures on oluline ringlusesse lasta plastid, mida me tõesti vajame. Täna välja kuulutatud kohustuste täitmine aitab selle visiooni elluviimisel märkimisväärselt kaasa.”