Rossi ja Minka nimetas keskpank asepresidentideks alates 1. novembrist ning Sutti asepresidendiks ja Eesti Panga juhatuse liikmeks alates 2. aprillist.

Andres Trink jätkab keskpanga juhatuse liikmena ja pangainspektsiooni juhatajana kuni ühtse finantsjärelevalve institutsiooni moodustamiseni ja pangainspektsiooni eraldumiseni Eesti Pangast, teatas keskpank.

Valdur Laid jätkab Eesti Panga juhtatuse liikmena kuni jaanuarini, mil ta siirdub aastaks magistriõpingutele Lausanne’i ärikooli IMD (International Institute for Management Development).

Eesti Panga teatel jagunevad asepresidentide vastutusalad tulevikkus tõenäoliselt laiematesse gruppidesse.

Esimene neist gruppidest on ühiskonna sularahanõudluse rahuldamine, inimeste, keskpanga sisese ja pangavälise õiguskeskkonna ja tehnoloogilise keskkonna arendamine. Teise gruppi kuuluvad finantssüsteemi efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelised suhted, suhted avalikkusega, materiaalse ja finantsvara haldamine.

Kolmandasse gruppi kuuluvad keskpanga rahapoliitika elluviimine läbi turuoperatsioonide, finantssektori rahvusvahelised ja riigisisesed arveldused, rahapoliitika ja panga muu põhitegevuse tarbeks vajaliku uurimistöö korraldamine.

Keskpanga nõukogu otsustas teha riigikogule ettepaneku valida selle aasta audiitoriks konkursile laekunud pakkumiste seast AS-i Deloitte&Touche Audit.

Eesti Panga nõukogu sai ülevaate kavandatavatest ümberkorraldustest Eesti Panga juhtimises ning arutas keskpanga presidendi Vahur Krafti ettepanekut Eesti Panga põhikirja muutmiseks.

Muudatuste peamine sisu on Eesti Panga juhatuse rolli laiendamine ja täpsustamine. Ajakohastatud on ka mõningaid muid põhikirja sätteid — näiteks sisekontrolli osakonna muutmisest siseauditi osakonnaks.

Eesti Panga põhikirja muudetud tekst avaldatakse Eesti Panga kodulehel ja Riigi Teataja Lisas pärast lõpliku versiooni kinnitamist ja vajalike redaktsiooniliste muudatuste sisseviimist.

Vastne asepresident Rein Minka on sündinud 1961. aastal Tartus. Ta on abielus ja kahe poja isa. Minka on lõpetanud ning Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika eriala 1984. aastal.

Eesti Panga juhatuse liige on Minka alates 1997. aastast ning keskpangas on töötanud alates 1992. aastast. Võõrkeeltest valdab inglise, vene ja saksa keelt.

Andres Sutt on sündinud 1967. aastal Tartus. Ta on abielus, poja ja tütre isa. Praegune elukoht on USA-s. Lõpetanud 1993. aastal Tartu Ülikooli cum laude rahanduse ja krediidi eriala.

Eesti Pangas on ta töötanud 1992.-1999. aasta septembrini. Seni töötas Sutt Rahvusvahelises Valuutafondis. Ta oskab inglise, vene ja soome keelt.

Märten Ross on praegu Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna juhataja.