24. jaanuaril toimunud intervjuul ütles Allen Blue, et sooline ebavõrdsus võib eriti suureks muutuda uudsetes ja kiirelt arenevates valdkondades. Nende hulka kuuluvad näiteks plokiahela tehnoloogia ja tehisintellekti arendamisega tegelevad tööstusharud.

Blue ütles, et on oluline, et kogu maailma ettevõtjad oleksid probleemist teadlikud ning võtaksid kasutusele ennetavad meetmed. Tema sõnul pole praegusel hetkel naistel võrdväärset juurdepääsu infole ja sotsiaalsele võrgustikule, mida on tulevikutöödega hakkama saamiseks tarvis. Hetkel töötab nendes sektorites oluliselt rohkem mehi ning kui asjad jätkuvad samas vaimus, on 5-10 aasta jooksul tööalast soolist ebavõrdsust veel rohkem kui praegu.

Maailma Majandusfoorum (WEF) on välja arvutanud, et praegu kuluks 257 aastat selleks, et naistel oleksid meestega võrdsed majanduslikud võimalused. Tehnoloogiavaldkonnas moodustub naistööjõud praegu ainult 30%, 70% töötajatest on mehed.

Tööotsimisega seotud sotsiaalmeediaplatvorm LinkedIn on viimased 18 kuud tegelenud aktiivselt tööalase soolise ebavõrdsuse vähendamisega ja sellele tähelepanu juhtimisega, eriti uute tehnoloogiatega seotud aladel.

Ka teised suure tähtsusega firmad on hakanud soolisele ebavõrdsusele tähelepanu juhtima. Investeerimispank Goldman Sachs teatas hiljuti, et keelduvad edaspidi firma aktsiate esmapakkumisest, kui firmas puudub kas naissoost või mõnest vähemusrassist juhtivtöötaja. Ka Oxfordi Ülikool on loonud naisüliõpilastele tehnilistel aladel paremad võimalused.