Kokk tõi välja, et liialt sageli peavad tema töötajad osutama RKAS-i kinnisvarahalduri tähelepanu puhastusteenindajate töö puudustele.

"On ka juhtumeid, kus pärast tähelepanu juhtimist puudused kõrvaldatakse, kuid edasi jätkub kõik vanaviisi. Probleeme on esinenud ka väliskoristuse, muruniitmise, lumekoristuse ja libedustõrje õigeaegse tegemisega," kirjutas Kokk.

Koka sõnul on olnud ka juhtumeid, kus näiteks veeavarii puhul lubati esimese signaali peale probleem likvideerida alles pärast jõulupühi. "Pärast korduvat pöördumist ja veenmist suudeti siiski brigaad kohale saata samal päeval," tähendas kokk.

Asutuste töötajate tähelepanekud kõnelevad Koka hinnangul ka sellest, et vajaka jääb RKASi töötajate reageerimiskiirusest, et kinnisvarahaldurite suhtumine esile kerkinud probleemi lahendamisse on kohati pealiskaudne.

"Põhjuseks võib siin olla haldurite suur töökoormus ning vähesed teadmised keerukamate probleemide mõistmiseks ja lahenduste pakkumiseks," kirjutas keskkonnaminister.

Asutused on ministri sõnul korduvalt märkinud, et neid häirib vähene paindlikkus RKASi töökorralduses ja protseduurides. "See puudutab eelkõige ruumidest loobumist, kui asutuse vajadused vähenevad."

"Senine töökorraldus häirib KeM haldusala asutuste tööd ning edaspidi tuleb analoogiliste tööde korraldamisel olla kliendi vajadustele suunatud ning teha koostööd lahenduste leidmiseks, mitte põhjuste selgitamiseks, mis teenuse pakkumist takistavad," võttis Kokk probleemid kokku.