Rajatiste segment koosneb valdavalt teedeehituse ja teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfalti tootmiseks ja – paigalduseks vajaliku tehnika kulud.

Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. Uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on vähenenud, mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu.

Suurenenud on vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel, tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab pakkumiste hinda negatiivselt ning ettevõte ei ole olnud teedeehituse objektide riigihangetel piisavalt edukas. Jätkub sisendite kallinemine, mis eriti tuntavalt avaldab mõju peatöövõtuettevõtete kasumlikkusele.

Nordeconi aastakäive kasvas aastaga 4,5 protsenti ja ulatus 333,5 miljoni euroni. Emaettevõtte osa koondkasumis kahanes veerandi võrra ja ulatus 2,5 miljoni euroni.

Ettevõtte neljanda kvartali käive kasvas aastaga 9,6 protsenti, 61,3 miljoni euroni. Emaettevõtte osa neljanda kvartali koondkasumis kahanes 39 protsendi võrra ja ulatus 793 000 euroni.

Ettevõte teeb aktsionäridele ettepaneku maksta läinud aasta eest dividendi kuus senti aktsia kohta. Lisaks plaanitakse vähendada aktsiakapitali kuue sendi võrra aktsia kohta.