Kui aastatel 2015-2017 tunnistas politsei- ja piirivalveamet kehtetuks kuue e-residendi digi-ID, siis ainuüksi 2018. aastal oli see number 32. Mullu võeti e-residendi staatus ära 15 inimeselt.

PPA pressiesindaja Britta Sepp kommenteeris, et kehtetuks tunnistamise otsuste aluseks on peamiselt olnud kas oht avalikule korrale või mitte vastamine e-residentsuse eesmärgile, milleks on majanduse, teaduse, hariduse või kultuuri edendamine

Sepp märkis, et avaliku korra ohu hindamisel lähtutakse korrakaitse seaduse paragrahv 5 toodud määratlusest. Konkreetseid kaasusepõhiseid näiteid keeldus PPA välja toomast, viidates, et tegu on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabega.

Alates e-residentsuse programmi käivitamisest 1. detsembril 2014, on programmiga liitunud üle 62 000 e-residendi. Nad on loonud üle 10 100 ettevõtte, milles töötab ligi 1700 inimest.