Viimase aastakümne kõrgeim palgasurveindeks oli 2014. aasta sügisel, mil töötajad teenisid vaid 60% palgast, mida nad tegelikult ootasid. Palgasurve vähenemist on selgelt mõjutanud palkade kasv - mida rohkem vastab töötasu töötaja ootustele, seda väiksem on ka palgasurve. Madalama palgaga töötajate palgaootusi on mõjutanud muudatused maksuvaba tulu arvestamises, mis on neile rohkem raha kätte jätnud ning seega palgasurvet vähendanud.

„Koos palgasurve kasvu pidurdumisega on suurenenud ka oma töötasuga rahulolevate töötajate osatähtsus ning vähenenud rahulolematute hulk. Kui 2018. aasta sügisel ei olnud oma töötasuga rahul 37% uuringus osalenud töötajatest, siis aasta hiljem oli rahulolematuid 33%. Oma töötasuga rahulolematud töötajad teenisid keskmiselt 1260 eurot, töötasuga rahulolevad töötajad aga üle 1700 euro brutotöötasu," kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Palgasurve on suurem oskustööliste seas

Palgasurve kasv on pidurdunud kõigis ametirühmades, kuid erinevused tegeliku ja oodatava palga vahel on siiski suured. Kõige suurem on palgasurve oskustööliste ametirühmas, kus töötajad teenivad vaid 67% soovitud palgast ning ootus erineb tegelikust töötasust 500 euro võrra (neto). Paremini vastavad töötasud töötajate ootustele esmatasandi- ja valdkonnajuhtide ametirühmades, kus töötajad teenivad 80% soovitud palgast.

„Kuigi palgasurve kasv on pidurdunud, tuleb tööturul aktiivsetel tööandjatel siiski olla valmis maksma kõrgemat töötasu. Nimelt kerkib uuele töökohale liikudes ka töötajate palgaootus - soovitakse kompenseerida uue töökohaga kaasnevat teadmatust ja parandada oma palgaga toimetulekut," kommenteeris uuringu tulemusi CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

„Palgasurve on seotud ka nõudlusega - mida rohkem tööpakkumisi töötaja saab, seda julgemalt küsib ta ka palka. Kuna tööjõupuudus on praegu kõige teravam tippspetsialistide ja oskustöötajate seas, ületab seal ka palgasurveindeks töökoha vahetamisel 30% piiri," lisas Henry Auväärt.

Palgainfo Agentuur küsitleb koostöös Eesti suurima tööportaaliga CVKeskus.ee tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. 2019. aasta oktoobris ja novembris korraldatud uuringus osales 562 tööandjat ning 10 085 töötajat ja tööotsijat. Kokku koguti töötasude andmeid 45 782 töötaja kohta. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis.