„Riigi osalusega äriühingud osutavad Eesti arenguks majanduslikult olulisi ja vajalikke teenuseid. Soovime nimetamiskomitee tegevuses panustada nende tulemuslikku juhtimisse, hoida kompetentsi ning professionaalsust," ütles nimetamiskomitee esimees Kaido Padar. „Selleks on suure töö ära teinud eelmine nimetamiskomitee koosseis, keda soovin tunnustada ja tänada tehtud töö eest."

Kaido Padar on omandanud bakalaureuskraadi Tartu Ülikoolis ning tal on laiaulatuslik kogemus turundus- ja kommunikatsiooni valdkonnas Tallinna Linnavalitsuses, Riigikogu Kantseleis, Rahvusooperis Estonia. Padar on osalenud erinevate ettevõtete nõukogude töös, töötanud juhatuse liikmena ASis Eesti Post ning osalenud Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuse esimehena reisiparvlaevateenuse käivitamisel. Hetkel on Kaido Padar ASi Eesti Talleks juhatuse esimees.

Nimetamiskomiteesse kuuluvad valitsuse otsusega alates 27. jaanuarist peale Kaido Padari erasektorist Toomas Tamsar, Argo Luude ja Reet Roos. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komisjoni rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ning roteeruva liikmena äriühingu osalust valitseva ministeeriumi kantsler.

Nimetamiskomitee ülesandeks on teha ettepanekud äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu liikmete arvu ja makstava tasu kohta. Riigil on osalus 29 äriühingus, sealhulgas on riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulub riigile 4 äriühingus. Riigi äriühingutel on vara kokku üle 7 miljardi euro ja neis töötab 13,4 tuhat inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot.