68% Saaremaa ning 37% Muhu valla elanikest pooldab või pigem pooldab püsiühenduse loomist üle Suure väina. Lisaks pooldas või pigem pooldas püsiühendust 77% Saaremaa ja 46% Muhu ettevõtjaist.

Kindlasti ei poolda püsiühenduse loomist 12% Saaremaa ning 39% Muhu elanikest.

Püsiühenduse poolt oli ka 66% Virtsut ja Lihulat hõlmava Lääneranna valla elanikest ning 62% sealseist ettevõtjaist, vastu oli 8%.

Saaremaa elanikud hindasid püsiühenduse mõju kohalikule arengule positiivseks, sest see võimaldaks Suurt väina ületada ööpäev läbi, lahendaks tipphooajal järjekordade probleemi, parandaks liiklusohutust vähendades liiklusstressi ja soodustaks ettevõtlust.

Samas muhulased hindavad positiivseid mõjusid saarele mõnevõrra tagasihoidlikumaks, sest kaheneks saarelisus. Ka usutakse Muhus märksa vähem, et püsiühendus tooks saarele uusi elanikke.

Enamasti räägitakse mandri ja Muhu saare vahelise püsiühenduse kontekstis sillast. Juhul, kui eriplaneeringu tõttu ei ole võimalik silda ehitada, siis eelistaks 40% Saaremaa ja 75% Muhu elanikest püsiühendusest loobuda. Tunneli ehitamist pooldas 50% Saaremaa ja 17% Muhu elanikest ning 65% Saaremaa ja 38% Muhu ettevõtjaist.

Püsiühenduse korral pole valmis 58% Saaremaa ja 67% Muhu elanikest väina ületamise eest rohkem maksma kui parvlaevaga väina ületades. Rohkem on valmis maksma vaid 34% Saaremaa ja 26% Muhu elanikest.

Maanteeamet tellis uuringu "Saaremaa püsiühenduse rajamine. Uuring Saare, Muhu ja Lääneranna vallas", et selgitada välja elanike suhtumine püsiühenduse loomisesse üle Suure väina. Uuringu käigus küsitleti 445 Saaremaa, 207 Muhu ja 405 Lääneranna valdade elanikku ja 100 Saaremaa, 50 Muhu ning 50 Lääneranna valdades registreeritud ettevõtjat.

Rahandusministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustavad püsiühendusega seotud küsimusi valitsuskabinetile märtsis.