"Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalitus viis täna koos MuPo ja Põhja prefektuuri politseinikega läbi välismaalastest äpitaksojuhtide riigis viibimise ja töötamise seaduslikkuse kontrolli Tallinna lennujaama juures," sõnas Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse politseikapten Emeri Põld.

"Välismaalaste riigis viibimise ja töötamise seaduslikkuse järelevalve on meie põhiülesanne ja selle raames viime igapäevaselt läbi kontrolltoiminguid nii ehitus-, majutus-, tootmis-, toitlustus-, teenindus- kui ka antud juhul veondussektoris. Kontrolltoimingute planeerimisel ja läbiviimisel lähtume kogutud infost valdkondade kohta, kus võidakse migratsioonitingimuste rikkumisi toime panna. (Äpi)taksode kontroll ei ole esmakordne, vaid on meie tööplaani kuulunud varemgi," lisas Põld.