Küsimuste esitamine on lõppenud. Seni esitatud küsimuste vastused ilmuvad blogis.

Oluline teada

Tulude deklareerimine algab 15.02 elektrooniliselt ja 17.02 paberil. Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.

Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26.02 elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 1.10.

Maksuvaba tulu saab aastas kasutada kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 — 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa — 14 400).

Enne tuludeklaratsiooni esitamist tasub veenduda, kas üldse on vajadus deklaratsiooni esitada. Tuludeklaratsiooni ei pea esitama inimesed, kelle aastane tulu ei olnud üle 6000 euro, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu ning kellel ei ole kasutada maksusoodustusi.

Tulumaksu ei tule juurde maksta siis, kui aasta jooksul on maksuvaba tulu arvutatud õigesti, ei ole olnud väärtpaberitehinguid ega sissemakseid-väljamakseid investeerimiskontolt nagu ka lisasissetulekuid (nt üüritulu, vara müügist saadud tulu), millelt maks tasutaksegi alles tuludeklaratsiooniga. Seda, kas maksuvaba tulu on õigesti arvutatud, saab ise üle kontrollida, logides sisse e-MTAsse, valides vasakust menüüst „Registrid ja päringud“ ning sealt „Minu sissetulekud“.