Möödunud aasta detsembris oli Apollo e-kaupluses tehniline eksitus, mitmete konsoolimängude hinnaks oli märgitud 0 eurot. Agaramad kliendid kasutasid võimalust ja tellisid endale tasuta mänge. Peagi teatas Apollo, et kuna tegemist oli tehnilise probleemiga ja e-poe lepingutingimused jätavad neile õiguse müügist taganeda, siis tasuta mänge keegi siiski ei saa.

Üks klient esitas kaebuse TTJA juures tegutsevale tarbijavaidluste komisjonile. Ta oli 28. detsembril soetanud 4 Playstationi konsoolimängu, mille müügihinnaks oli märgitud 0 eurot. Klient tasus Apollole transpordi eest 2,96 eurot.

Järgmisel päeval saatis Apollo kliendile e-kirja, milles teatas, et tooted on müüdud ekslikult vale hinnaga ja tellimus tühistatakse. Apollo viitas e-kaupluse kasutamistingimuste punktile, mille kohaselt on “Apollol õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.”

Klient soovis, et Apollo tehingut ei tühistaks ja mängud temale siiski müüks.

Komisjon otsustas hääleenamusega, et Apollo peab kliendile mängud siiski müüma, kuna lepingust taganemise põhjenduseks toodud e-poe tüüptingimus on õigustühine.

Viidatakse VÕS § 42 lg 3 punktile 13, mis sätestab, et tühine on lepingus olev tüüptingimus, mis on tarbija suhtes “ebamõistlikult kahjustav”. Nimelt annab selline e-poe tingimus Apollole “sisuliselt piiramatu õiguse lepingust taganeda”. Tarbijal sarnas õigust ei ole.

Kuna tarbija on enda poole lepingust täitnud, tasunud kauba transpordi eest, siis otsustas komisjon, et Apollo peab kliendile tellitud mängud siiski müüma.

Apollo läheb kohtusse

Apollo Kauplused OÜ tegevjuht Eha Pank sõnas Kasulikule, et nemad ei nõustu komisjoni otsusega ja vaidlustavad selle kohtus. “Ühtlasi juhime tähelepanu sellele, et tarbijavaidluste komisjoni otsus ei olnud ühehäälne.”

Apollo palvel avaldame allpool komisjoni liikme Ero Liiviku eriarvamuse täismahus.

"Kaupleja on osundanud, et hindade kuvamisel leidis aset tehniline rike ja tooted kuvati ekslikult vale hinnaga. Lisatud materjalidest nähtub, et tavapäraselt oleks nende kahe digimängu hind kokku ca 140 eurot, soodushind ca 100 eurot. Ükski mõistlik klient ei saa eeldada, et kauplus ka tegelikult soovis talle müüa vastavat kaupa hinnaga 0 eurot. Tellimuste tühistamine e-kaupluse Kasutustingimuste punkti 7.3. alusel on lubatav. Ei nõustu, et Kasutustingimuse punkt 7.3 on tühiseks tüüptingimuseks VÕS § 42 lg 3 punkti 13 tähenduses. Kaupleja on sidunud lepingust taganemise antud juhul ekslikult vale hinna kuvamisega tehnilisel põhjusel, mitte reserveerinud piiramatu õiguse tehingust taganemiseks. Arvan, et tarbija nõue lepingu täitmiseks ei kuulu rahuldamisele."