Palju vaidlusi tekitanud tuulepargi enampakkumise viis läbi Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ning see toimus suulises vormis. Avalik enampakkumine algas täna pealelõunal kell 14 RMK Metsamajas Tallinnas ja lõppes kell 17.30.

Tund aega enne seda, ajavahemikus kell 13.00–13.55 toimus enampakkumisel osalemisest huvitatute registreerimine. Registreerunud osalejatele väljastati registreerimisnumber, mille all nad esinesid kuni enampakkumise lõpuni.

Tootsi tuulepargi emotsionaalseks ja pikaks kujunenud oksjonist võtsid osa endise Leedu Energia, tänase Ignitis Grupi siinne tütarfirma Tuuleenergia OÜ, Leedu ettevõte UAB "Atsinaujinancios energetikos investicijos", Eesti Energia AS ja OÜ Utilitas. Kolm ja pool tundi väldanud avalikul enampakkumisel tehti kokku 784 pakkumist.

Ärileht oli 3,5 tundi kestnud enampakkumisel kohal ning vahendas oksjoni käiku.

Enampakkumisel osalemise oluliseks eeltingimuseks oli, et täna hommikul kella 10-ks oli RMK arveldusarvele ära tasutud oksjoni osavõtutasu 3000 eurot ning tagatisraha 1,23 miljonit. Kinnistu alghinnaks oli 12,3 miljonit ning suulise enampakkumise käigus liiguti edasi 50 000 euro suuruste sammudena.

Enampakkumise kord nägi ette, et oksjon lõpeb pärast kõrgeima pakutud ostusumma kolmekordset teatamist oksjoni läbiviija poolt. Osavõtja, kelle pakutud ostusumma oli kõrgeim – antud juhul Eesti Energia –, andis pärast parima pakkumise tegemist allkirja selle kohta, et ta kohustub ostma kinnisasja enampakkumisel esitatud tingimustel parima pakkumise hinnaga.

Enampakkumise tulemuse saavad sellel osalejad soovi korral ka vaidlustada. Protest enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 21.02.2020 kella 17.00 oksjoni komisjonile.

RMK nõukogu otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sh nurjunuks tunnistamise tõttu 20 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest alates.

Mida RMK Tootsis müüb?
Tootsi tuulepargi kinnistu koosneb 40 umbes neljahektarilisest katastriüksusest. Neist 38 on plaanitud tuulikuplatsideks ja kaks mastiplatsideks. Kuigi kinnistul puuduvad kasutusload, on selle peale välja antud kolm ehitusluba (Tootsi tuulepargid – Eesti Energia (ehitusluba 24.11.2016), Tootsi Tuulepark – AS Eesti Elekter (ehitusluba 29.05.2019), Vändra Tuulepark – AS Raisner (ehitusluba 23.08.2019)).


Samas rõhutab RMK, et ei ole sõlminud ühtegi lepingut ega teinud ühtegi muus vormis kokkulepet, millega oleks antud maakasutusõigus nimetatud rajatiste püstitamiseks teistele isikutele. Kinnistul asuvad ka kaks vundamendisüvendit, mille diameeter on ca 26 m ja sügavus ca 1 m. Väljakaevatud pinnas on ladustatud süvendi vahetusse lähedusse.


Ühtlasi märgib RMK Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise tingimustes, et müüb kinnisasja seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Ehk RMK ei vastuta kinnisasjal esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest nad ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistut seisukorras „nagu on“.

Ärileht kirjutas Tootsi enampakkumisest viimati eelmisel nädalal, kui nii kohalikud kui välismaised investorid avaldasid nördimust oksjoni tingimuste osas, mis nende hinnangul on segadust tekitavad ja riigifirmat Eesti Energiat soosivad. Enim küsimusi tekitab antud juhul asjaolu, kas ja kellel oleks õigust saada tuulepargi valmimise järel taastuvenergiatoetusi vana skeemi järgi.

RMK ise on seisukohal, et enampakkumine on korraldatud vabariigi valitsuse suunise ja sellest tulenevalt RMK nõukogu 2017. aasta otsuse alusel, mille ka kõik kolm kohtuastet on tunnistanud õiguspärasteks. Tootsi tuulepargi otsustas valitsus panna oksjonile pärast seda, kui mitmed tuuleettevõtjad vaidlustasid kohtus kinnistu andmise otsustuskorras Eesti Energiale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid