„Kogutud informatsiooni põhjal oli meil alust arvata, et sellel ehitusplatsil töötavad välismaalased, kelle lühiajaline töötamine pole PPA-s registreeritud. Kontrolli käigus tuvastasimegi 12 inimest, kes töötasid ehitusobjektil ebaseaduslikult," ütles Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse vanemspetsialist Margus Parve.

Parve sõnul kuulatakse isikud tunnistajatena üle ja neile koostatakse ettekirjutused Eestist lahkumiseks. „Juhul, kui isikud esitavad menetluse käigus ametnikele valeandmeid Eestis viibimise ja töötamise kohta, kohaldatakse isikutele ka sissesõidukeelud Schengeni riikidesse. Juriidiliste isikute osas alustati väärteomenetlused," lisas ta.

Kontroll viidi läbi aadressil Pärnu maantee 31, kus ehitatakse büroohoonet, mis on osa Das Haus arendusprojektist.