Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis mullu novembris kooskõlastusringile turismiseaduse muutmise eelnõu, mille järgi muutub majutusettevõtete külastajate registreerimine elektrooniliseks ning sellele andmekogule on ligipääs politseil ja julgeolekuasutustel.

Kehtiva Schengeni konventsiooni järgi peavad majutusasutused ka praegu säilitama registreerimislehed pädevate asutuste jaoks, kui neil asutustel peaks andmeid vaja minema ohu ärahoidmiseks, kriminaalmenetluse tarbeks või näiteks kadunud inimese otsimiseks.

Probleemiks polegi andmekogu abiga kurjategijate leidmine, vaid miljonite ontlike kodanike andmete kokkukogumine ja nende kaitsmine. Andmekaitse inspektsiooni (AKI) hinnangul peaks andmete automaatset edastamist (niinimetatud push meetod) võimalusel vältima ning eelistama pull meetodit, mis tähendab, et politsei, kapo või välisluureamet küsib teavet päringu korras.

"Eelkõige oli inspektsiooni soov juhtida tähelepanu andmete edastamise loogikale, push meetodi asemel kasutada pull meetodit. Oleme oma arvamuses analüüsinud mõlemaid olukordi ning leidnud, et pull meetod tagab rohkem isikute privaatsust, sest mitte kõik inimesed ei ole automaatselt õiguskaitseasutuste huviorbiidis," ütles andmekaitse inspektsiooni koostöödirektor Maarja Kirss.

Automatiseeritud kontrollile ei olnud AKI vastu, kuid tähelepanu juhiti sellele, et see tuleks seaduse tasandil täpsemalt sõnastada, ütles Kirss.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.