„Oleme asunud eelmisel suvel kinnitatud saneerimiskava täitma ning tänaseks on esimese aasta maksed tehtud. Järgmised maksed kuuluvad kava kohaselt tasumisele 2021. aastal," ütles Tere ASi ja ASi Farmi Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine.

Kolm aastat kinnitamist oodanud kavaga alustas ettevõte eelmise aasta juunis. Kivise sõnul on nad tasunud oma võlad piimatootjatele, ülejäänud võlausaldajatest suurimad on omanikfirma Maag Grupi ettevõtted, Maag ostis ka üles ka palju teisi nõudeid.

„Harju Maakohtu poolt kinnitatud saneerimiskavaga kujundati ümber kõik sellega hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkumine ja anda võlausaldajatele kindlust, et nende nõuded saavad rahuldatud. Saneerimiskava järgimine tagab Terele stabiilse majandustegevuse ning jätkusuutliku arengu ehk saame tänu sellele täielikult keskenduda põhitegevusele."

„Nii Eestis kui lähiriikides on tihe konkurents nii tooraine kui valmistoodangu turul, mis muudab piimatööstuste elu keeruliseks," sõnas Ülo Kivine. „Meie jaoks on ülioluline, et äri oleks jätkusuutlik ja toimuks loomulik areng. Visioon on, et jõuame investeerida selliselt, et oleme tulevikus ekspordi poolelt võimekamad kui täna. Eesti riigi mastaape arvestades on Tere ja Farmi Piimatööstusel potentsiaali saada suureks tegijaks kogu regioonis."

„Piimandus ja põllumajandus laiemalt on tugevalt seotud tooraine tootmisega ja sellest, kuidas piimandusel läheb, sõltuvad väga paljud partnerid," lausus Ülo Kivine. „Täna korjame Eestis ligikaudu 100 erinevast farmist igapäevaselt kokku üle 500 tonni toorpiima, mis on ligikaudu neljandik Eestis toodetavast piimast. Tere ja Farmi Piimatööstuse poolt makstav piima hind on kindlasti täna regioonis üks kõrgemaid, mis näitab meie tõsist plaani luua tugev ja pikaajaline koostöö põllumeestega. Et saneerimiskava täielikult täita, vajame järjepidevat arengut ja tõsist tööd pika aja jooksul. Oleme selleks valmis," märkis Kivine.