Eestis ja mujalgi saame rääkida olukorrast, kus renditöötajateks on suurel määral teistest riikidest pärit inimesed. Selline töösuhte vorm on kasulik nii kasutajaettevõtetele, kes saavad paindlikult oma kiiresti muutuvaid tööplaane seada, kui ka Eestisse tööle tulnud inimestele, kellele korraldatakse elu- ja töökoht. Seoses muutunud majanduskeskkonnaga on suurenenud ka terve ühiskonna teadlikkus võõrtööjõust ja arusaam, et ainult kohalike töökätega ei suudeta enam ülemaailmses konkurentsis püsida, majandust käigus hoida ega heaolu kasvatada.

Kindlasti tuleb arvestada, et nii selline tööjõuvorm kui ka tööjõud teistest riikidest nõuavad oma erisuste pärast mõneti teistsugust lähenemist kõikidel tasanditel, sealhulgas seaduslikul. On olnud palju kuulda juhtumitest, kus renditöötajad ei ole Eestis korrektselt tööle vormistatud, seda eesmärgiga mitte maksta makse või tasuda neid minimaalselt teises riigis. See loob eeldusi ebaausaks konkurentsiks, sest selliste töötajate kasutamine on märkimisväärselt odavam. Lõpuks on ka valitsus teinud samme valdkonna tõhusamaks reguleerimiseks, suurendades kontrolli ja muutes seadusandlust. Alles veebruaris kiitis Vabariigi Valitsus heaks vastavad seadusemuudatused, mille eesmärk on maksustamise reeglite kuritarvitamise vähendamine. Loodetavasti mõjutab see juba lähiajal positiivselt makselaekumisi, toob kaotatud maksumiljonid tagasi kodumaale ja sunnib mõningaid tööjõuvahendusettevõtteid Eesti turult lahkuma.

Eesti „Kalevipojad”

Tänapäeva „Kalevipojad” on inimesed, kes käivad Põhjamaades, eelkõige Soomes tööl. Uus tendents on, et niisamuti käiakse nüüd parema palga ja paremate töötingimuste pärast tööl ka Eestis.

On juurdunud kindel arusaam Ukraina ehitajatest, ilma kelleta ei saaks valmis ükski suurem ehitus. Nordstaff OÜ aga kinnitab, et konkurentsis püsimiseks vajavad töökäsi sisuliselt kõik majandusharud ja suuremad ettevõtted. Ettevõte toob näiteks töötleva tööstuse, kus neil on kliente nii puidusektorist, metallitööstustest kui ka logistika, laonduse toidutööstuse jpt vallast. Päringu alusel on võimalik leida spetsialiste igalt alalt!

Mõneti üllatavalt selgus, et uusi töötajaid oodatakse mitte ainult Tallinnas või Harjumaal, vaid üle kogu Eesti: Ida-Virumaast Saaremaani ja Valgamaast Lääne-Virumaani. Nimelt umbes pooled Nordstaff OÜ klientidest ei asu pealinnas või selle lähistel.

Personaliotsingufirmad on iga päev silmitsi teatud väljakutsetega, nagu töötajate majutamine või töötaja elukoha puhul objekti kaugusega arvestamine. Kogenud Nordstaff OÜ meeskond on leidnud sobiva lahenduse kõikidele töötajatele, et Eestis viibimine oleks meeldiv ja mugav mitte ainult tööstusele, vaid ka inimestele.

Mida peab silmas pidama tööjõurendifirma valikul?

Tööjõurendiga tegelevate firmade puhul on tähtis teha tuhandete pakkumiste vahel just teile sobiv valik!

Esmased soovitused:
- kontrollige rendiettevõtte tausta, käivet, töötajate arvu,
- kontrollige kindlasti ettevõtte registreeringut majandustegevuse registris (MTR) ja vastava deposiidi olemasolu,
- kontrollige kodulehte ja tutvuge olemasoleva infoga.

Pidage silmas, et odavaim hind võib tähendada, et asi ei pruugi olla lõpuni korrektne, ning süvenege selle põhjustesse.

NB! Teil on kindlasti õigus küsida kõikide töötajate vormistatud dokumente ja kontrollida nende kehtivust. Küsige ka ettevõtte referentse, et olla teadlik firma kogemusest teie valdkonnas.

Renditöötajaid antakse tavaliselt välja kokkulepitud tunnihinna alusel, mis selgub läbirääkimiste ajal. Tuleb aru saada, et hind katab kõiki kulusid (spetsialisti maaletoomine, majutus, töötaja palk, maksud, teised sotsiaalsed garantiid jne).

Teenus tagab nii personaliosakonna kui ka ettevõtte üldise halduskoormuse vähenemise tänu renditöötajatele. Kogu asjaajamine alates õige töötaja värbamisest (nt ainuüksi töökuulutuse avaldamine portaalides maksab sadu eurosid) kuni puhkuse ja haigusrahade arvestamise, väljamaksmise ning tööjõuvajaduse lõppemisel koondamiseni. Isegi kui koostööd on vaja ainult lühemaks perioodiks, on see mugavusteenus ja kiire lahendus, et tõsta ettevõtte efektiivsust, rakendades täiendavat tööjõuressurssi täpselt vastavalt oma vajadusele.

Arvutustest selgub, et renditööjõu kaasamine ei ole sugugi kallis.

Boonus: praktika näitab, et renditööjõu kasutamine paneb liikuma produktiivsema osa personalist ja innustab rohkem pingutama.

Meie kliendid kiidavad välismaalaste töökust ja usinust. Tuuakse välja, et kuigi neil esineb kultuurilisi erisusi, ei erine nende iseloom drastiliselt ja hakkama saadakse ka eestikeelsetes kollektiivides.

Aitame valida töötajaid nendesse ärivaldkondadesse ja olukordadesse, kus tööjõu rentimine on kõige õigem ning kasulikum lahendus! Meie tähtsaim tugevus on meeskond, mille liikmed saavad nii klientide ehk kasutajaettevõtete kui ka töötajate vajadustest ja muredest aru, suudavad luua tervislikku keskkonda ja leida probleemidele ühiselt lahendusi või neid sootuks ennetada.

Tugeva personaliosakonna abiga selgitame töötajate oskused, teadmised ja pühendumuse välja juba töövestlusel, et koostöö oleks sujuv.

Esialgu tegutses Nordstaff OÜ meeskond ehitusvaldkonnas, kus spetsialiste toodi maale enda jaoks, kuid siis selgus, et renditööjõud on ühiskonna laiem vajadus. Nii sai sellest eraldi tegevusala, millega hakati süvitsi tegelema. Seega on valdkonnas kokku tegutsetud üle nelja aasta ja tööjõudu pakutakse peamiselt Moldovast ning Ukrainast, aga ka teistest SRÜ riikidest.

Tööjõurendi täisteenuse paketiga teeme ära kogu töö alates algdokumendist kuni arveldamiseni, arvestades teie ettevõtte vajadustega.

Mida pakume?
- Kõikidel töötajatel on olemas Eestis töötamiseks vajalikud dokumendid, kindlustus ja muud sotsiaalsed garantiid.
- Dokumentide vormistamine ja muud õigusküsimused on täies ulatuses meie lahendada,
töötasu ja maksude maksmise korraldab meie ettevõte (erinevalt mitmest konkurendist on meie inimesed registreeritud Eestis ja nende pealt makstakse makse siin).
- Tegemist on mugavusteenusega meie kliendile, mis aitab hoida kokku personalitööga seotud ressurssi: teil ei ole täiendavaid väljaminekuid ega aruandlust haigus-, puhkuste- või koondamisraha väljamaksmisel, puudub vajadus tegeleda töötajate registri, värbamise või võimalike töövaidlustega.
- Meil on renditööjõu vahendamiseks MTR-i luba STR000866.

Usume, et renditööjõud on eraldiseisva tööjõuvormina tulnud Eestisse, et jääda, ning seda oskuslikult enda poole pöörates toob see teie tegevusvaldkonda kasu ja efektiivsust.

Kohalikke töökäsi pole piisavalt ja saame olla teie äri parem käsi!

Lisaküsimuste korral pöörduge: info@nordstaff.ee või +372 513 3522