Eestis on pakettreiside korraldajatel kohustus seada tagatis juhuks, kui reisikorraldaja ei suuda oma maksevõime tõttu pakettreisilepingust tulenevaid kohustusi täita. Euroopa Liidu liikmesriigi väliselt asutatud reisikorraldajad peavad tagatise seadma selle liikmesriigi õiguse kohaselt, kuhu pakettreiside pakkumised ja müük on suunatud.

Siafu Tanzania Safaris Ltd on küll Tansaanias asutatud ettevõte, kuid oma pakettreiside müügi on nad suunanud Eestisse. Eestikeelses reisipakkumises on lisaks välja toodud Eesti avaliku elu tegelase osalemine reisil. Vaatamata TTJA korduvale pöördumisele, ei ole Siafu Tanzania Safaris Ltd siiani nõuetekohase tagatise olemasolu tõendanud.

Tarbija jaoks tähendab tagatise puudumine näiteks seda, et kui ettevõtja peaks sattuma makseraskustesse, siis võib tekkida olukord, kus pakettreisi ostnud tarbijale ei maksta tagasi reisitasusid ära jäänud pakettreisi eest.

TTJA soovitab tarbijatel enne pakettreisi ostmist kontrollida reisikorraldaja tagatise olemasolu majandustegevuse registrist, lisades otsingusse reisikorraldaja ärinime ja/või registrikoodi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid